Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 maj 2023 klocka 09.00 - 12.00

Barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne – analys utifrån diskrimineringsgrunder

Välkommen till ett seminarium om barns och ungas uppväxtvillkor i Skåne med ett särskilt fokus på en analys utifrån diskrimineringsgrunderna.

År 2022 tog Länsstyrelsen Skåne, inom ramen för sitt arbete med Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga (TGU), fram en lägesbild för varje skånsk kommun utifrån 13 uppväxtvillkor med påverkan på följande negativa utfall:

  • Missbruk
  • Psykisk och fysisk ohälsa
  • Kriminalitet och våld
  • Ofullständig skolgång

Lägesbilderna redovisar endast kön som indelningsgrund och behöver kompletteras med analyser utifrån fler diskrimineringsgrunder. Frågor och svar från Region Skånes enkätundersökning för barn och unga 2021 ligger till grund för flera av uppväxtvillkoren i lägesbilderna. Länsstyrelsen Skåne har därför tagit fram en analys av en samling indikatorer från denna enkät utifrån följande diskrimineringsgrunder:

  • Kön
  • Könsidentitet/könsuttryck
  • Ålder/årskurs
  • Funktionsnedsättning

Utöver dessa presenteras resultat även utifrån indelningsgrunderna utländskt ursprung och vistelsetid i Sverige.

Förmiddagen innehåller presentation av det övergripande resultatet av analysen för Skåne samt vilka andra livsvillkor som påverkar barns uppväxtvillkor. Vi berättar också hur kommuner kan arbeta med olika målgrupper.

Målgrupp för presentationen: Strateger, samordnare, verksamhetsutövare, förtroendevalda och beslutsfattare inom olika verksamheter som berör barn och unga.

09.00-09.10 Länsstyrelsen Skåne hälsar välkomna
Moderator: Martina Skrak, Jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne

09.10-09.30 Introduktion till diskrimineringslagen och barnkonventionen
Therese Rolfsdotter, Strateg inom mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Skåne

09.30-10:05 Barn och ungas uppväxtvillkor – fördjupning utifrån diskrimineringsgrunder
Hanna Weimann, Folkhälsostrateg, Johanna Nilsson, länssamordnare för ANDTS, Länsstyrelsen Skåne

10:05 – 10:15 PAUS

10.15- 10:20 Barnkonventionen som ett verktyg
Therese Rolfsdotter, Strateg mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Skåne

10.20-10.50 Vad är minoritetsstress? Hur påverkar det barn och unga?
Carlos Diaz, utbildare och processledare RFSL

10.55-11.20 Hur kan barn och unga med funktionsnedsättningar göras delaktiga? Erfarenheter från fyra kommuner
Christina Lindberg, Utvecklingsstrateg inom funktionsrätt, Länsstyrelsen Skåne

11:20-11:25 PAUS

11.25-11.50 Barn som deltagare i att utveckla hälsofrämjande metoder i utsatta områden
Margareta Rämgård docent/universitetslektor, Elisabeth Mangrio docent/universitetslektor, Malmö universitet

11.50-12.00 AVSLUTNING

Var:
Digitalt möte, en länk skickas ut till alla anmälda i god tid före.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
15 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 maj klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt