Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 mar 2023 klocka 17.30 - 20.00

Samråd med nationella minoriteter

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne hälsar välkomna till öppet samråd med nationella minoriteter.

Målgrupp för samrådet är personer i Skåne som identifierar sig som tillhörande en av Sveriges fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Dagordning:

 • Mötets öppnande, kort presentationsrunda
 • Mötesregler vid samråd för nationella minoriteter (Beslut)
 • Förutsättningar för deltagande i förmötesgrupp till samråden (Beslut)
 • Val av deltagare till förmötesgruppen (Beslut)
 • PAUS
 • Viktiga frågor i fokus 2023/2024 (Beslut)
 • Kulturnämndens nya, koncernövergripande demokratiuppdrag (Information)
 • Fortsatta sverigefinländska samråd (Information)
  Återkoppling på Friluftslivsplan (Information)
  Nästa samråd – tidpunkt samt avstämning av/med deltagare på förmötet
 • Övrigt

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samarbetar Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Sedan den 1 februari 2015 ingår Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne i förvaltningsområde för finska.

Var:
Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt. Vi bjuder på kvällsfika.
Sista anmälningsdag:
23 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt