21 apr 2023 klocka 09.00 - 10.00

Hur kan naturen hjälpa oss att hantera ett förändrat klimat? 

Vatten i vårlig natur

Hur kan vi använda naturbaserade lösningar för att öka naturens egen motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för samhället att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat och samtidigt skapa bättre förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald?

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett frukostwebbinarium om hur naturbaserade vattenvårdsåtgärder kan bidra till att minska risken för översvämning, motverka uttorkning, reducera utsläpp av näringsämnen och växthusgaser samt skapa goda livsmiljöer för växter och djur.

Under webbinariet kommer vi att lyfta regionala utmaningar med ett förändrat klimat och visa på nyttan av mångfunktionella naturbaserade lösningar inom ett delavrinningsområde för att hantera effekterna genom flera konkreta exempel från forskningen och det lokala vattenvårdsarbetet i länet. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet riktar sig i första hand till dig som är politiker eller tjänsteperson med ansvar inom fysisk planering, dagvattenhantering, klimatanpassning eller natur- och vattenvård samt markägare och intresseorganisationer, men är också intressant för alla andra aktörer som vill bidra i det gemensamma arbetet för en hållbar samhällsutveckling i Skåne.

Program

Kl. 09.00 Välkomna!
Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne (moderator)

Kl. 09.05 Naturbaserade klimatanpassningsåtgärder i Skåne
Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Kl. 09.15 Öppen dagvattenhantering i ett förändrat klimat
Johanna Sörensen, bitr. universitetslektor, Avdelningen för teknisk vattenresurslära, Lunds universitet

Kl. 09.30 Mångfunktionella naturbaserade lösningar i Lussebäckens delavrinningsområde i Helsingborg
Daniel Graf, miljöstrateg vatten, Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad

Kl. 09.45 Utvärdering av naturbaserade klimatanpassningsåtgärder i Lussebäcken
Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Kl. 09.55 Vilka är framgångsfaktorerna för arbetet med naturbaserade klimatanpassningslösningar?
Avslutande samtal om erfarenheter med inbjudna föreläsare.

Kl 10.00 Slut

Tillsammans för ett hållbart Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram, Tillsammans för ett hållbart Skåne, för att nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Webbinariet lyfter fram prioriterade åtgärder från programmet som ska bidra till att öka förutsättningarna att nå våra miljö- och hållbarhetsmål.

Webbinariet är en del av Hållbarhetsveckan i Lund 2023 som pågår 17–22 april. Se hela programmet här: Hållbarhetsveckan 2023 Program Länk till annan webbplats..

Praktisk information

Webbinariet sänds online. Länk till sändningen skickas ut dagen innan till anmälda deltagare.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Frågor: Kontakta Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne, e-post tommy.persson@lansstyrelsen.se.

Läs mer om miljötillståndet i Skåne, miljömålen och åtgärder för att nå målen på www.skanesmiljomal.info Länk till annan webbplats..

Var:
Webbinariet sänds online.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
17 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 april klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss