27 jan 2023 klocka 09.00 - 12.00

Seminarium - bostadsförsörjning

Välkommen till ett seminarium för dig som jobbar med bostadsförsörjning. Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne bjuder inom ramen för Skånskt bostadsnätverk in till ett seminarium om aktuella bostadsförsörjningsfrågor.

Den 1 oktober 2022 ändrades kraven i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar på vad analysdelen i riktlinjerna ska innehålla. Lagändringen innebär att Boverket tar fram underlag som kommunerna ska använda som stöd för att bedöma vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. På seminariet presenterar Boverket detta underlag. Boverket berättar även om uppdateringen av webbhandboken som stödjer den som tar fram riktlinjer samt informerar om bostadsmarknadsenkäten, BME.

Region Skåne levererar planeringsunderlag till kommunerna bland annat genom uppgifter om demografiskt behov av nya bostäder och befolkningsprognos. Region Skåne berättar om detta och metoderna bakom statistiken.

Länsstyrelsen Skåne kommer också att informera generella råd om riktlinjer för bostadsförsörjningen och om vårt uppdrag kopplat till den nationella hemlöshetstrategin. Vi berättar också om regionala lägesbilder över barn och ungas uppväxtvillkor som kan användas i bostadsförsörjningen. Vi informerar även om konkreta tips kommunen kan använda för att underlätta boende för våldsutsatta.

Målgrupp är framför allt tjänstepersoner i kommunerna som arbetar med bostadsförsörjning, exempelvis med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Även andra skånska aktörer som arbetar med bostadsfrågor ingår i målgruppen.

Var:
Mötet sker digitalt via Skype. En länk till mötet skickas ut några dagar före mötet.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt