13- 07 feb dec klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik

Välkommen till en utbildning med syftet att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete.

Utbildningen genomförs av Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Utbildningen är fördelad på fyra heldagar, två under våren och två under hösten.

Utbildningstillfällena är följande datum:
13 februari, 11 maj, 14 september och 7 december

Det är obligatorisk närvaro på samtliga tillfällen.
Samtliga är heldagar mellan 09.30-16.00, fika från 09.00.

Målgrupp för utbildningen är personer som arbetar strategiskt med frågor som rör barn i kommuner, Region Skåne, andra offentliga aktörer samt idéburen sektor. Avsatt tid samt mandat för förankring och implementering av det fortsatta arbetet, bör du ha diskuterat med din närmaste chef före ansökan om plats.

Kursen har följande innehåll

  • Introduktion till konventionen om barnets rättigheter, historik, juridisk status, övervakning
  • En problematisering av begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnets bästa – teori, värderingar och praktik
  • Grundläggande kunskaper om att arbeta barnrättsbaserat och hur en handlingsplan för barnrättsarbete i den egna verksamheten kan upprättas
  • Fördjupad kunskap om konventionens grundläggande principer och generella implementeringsartiklar och genomgång och genomförande av prövning av barnets bästa i teori och praktik

Vid första utbildningstillfället delas en utförlig kursbeskrivning ut. Vid varje utbildningstillfälle varvas teori och praktik. Praktiskt arbete på hemmaplan, mellan tillfällena, ingår i utbildningen.
Kursen innehåller två hemuppgifter och en avslutande planering, vilket förutsätter tidsutrymme inom nuvarande befattning/tjänst. För att erhålla ett kursintyg ska samtliga uppgifter lämnas in.
Planeringen ska visa hur det fortsatta arbetet med konventionen ska ske i den egna kommunen/organisationen/verksamheten.

Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne

Efter genomförd utbildning erbjuds kursdeltagarna att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som startade våren 2013. Nätverket drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Nätverket träffas minst en gång per år.

Var:
I Länsstyrelsen Skånes lokaler i Malmö, Södergatan 5.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri, fika och lunch ingår.
Sista anmälningsdag:
10 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss