Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 nov 2022 klocka 09.00 - 12.15

Kompetensplattform för mänskliga rättigheter

Välkommen till träff i kompetensplattformen för mänskliga rättigheter i Skåne.

På kompetensplattformsträffen utforskar vi hur man kan arbeta strategiskt för att nå framgång i det människorättsbaserade arbetet.

Eva Hedenfelt vid Lunds universitet berättar om en pågående förstudie om förutsättningar för ett integrerat hållbarhetsarbete i skånska kommuner.

Vi kommer också att få lyssna till Sanaz Charbaf vid Länsstyrelsen Skåne, som berättar om resultat från en utvärdering av tre kommuners tvärsektoriella arbete med våldsprevention.

Martina Holmgren, Länsstyrelsen Skåne presenterar länsstyrelsernas metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Programmet innehåller även en punkt om MR-dagarna som kommer till Helsingborg 2023, Malin Slätis, Mänskliga rättighetsdagarna och Mia Norberg Nguyen, Helsingborgs stad berättar mer om arrangemanget.

Det kommer också att ges utrymme för erfarenhetsutbyte om det praktiska arbetet med integrering av mänskliga rättigheter i den egna organisationen.

Kompetensplattformen för mänskliga rättigheter är ett forum för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Skåne. Syftet med kompetensplattformen är att möjliggöra möten för lärande, erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning mellan olika aktörer som jobbar med mänskliga rättigheter i Skåne.

Målgrupp är främst strateger eller samordnare i kommuner och andra offentliga organisationer, som arbetar med uppdrag inom mänskliga rättigheter, social hållbarhet, Agenda 2030 eller liknande områden.

09:00 Välkommen
Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen och ger kort bakgrundsinformation om kompetensplattformen samt presenterar dagens agenda och målsättning med dagen.

09:15 Strategiskt hållbarhetsarbete i skånska kommuner
Vilka förutsättningar finns för ett integrerat hållbarhetsarbete i skånska kommuner? Detta kartläggs av Lunds universitet i en pågående förstudie. Syftet med studien är att bidra till att öka kunskapen om vilka formella och informella hinder som finns för att integrera hållbarhetsaspekter i kommunala organisationer. Eva Hedenfelt vid Lunds universitet berättar om förstudien.

09:45 PAUS

10:00 Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt
Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt togs fram av länsstyrelserna 2016. Metodstödet är tänkt som en hjälp för den som jobbar i offentlig sektor att tillgodose mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet. Stödet kan även användas av den som är verksam i ideell eller privat sektor. Martina Holmgren, utvecklingsstrateg mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Skåne berättar om metodstödet.

10:30 MR-dagarna till Helsingborg 2023
Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter kommer till Helsingborg 2023. Malin Slätis, projektledare Mänskliga rättighetsdagarna och Mia Norberg Nguyen Samhällsstrateg social hållbarhet, Helsingborgs stad berättar om arrangemanget.

10.45 Erfarenhetsutbyte om det praktiska arbetet med integrering av mänskliga rättigheter i den egna organisationen
Diskussion i mindre grupper.

11.30 PAUS

11:40 Framgångsfaktorer och utmaningar i tvärsektoriellt strategiskt arbete
Sanaz Charbaf, utvecklingsledare inom mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Skåne, berättar om resultat från en utvärdering av tre kommuners tvärsektoriella arbete med våldsprevention. Hon lyfter framgångsfaktorer, utmaningar och nycklar för ett långsiktigt strategiskt arbete över förvaltningsgränser.

12.15 Mötet avslutas

Var:
Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 november klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt