Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 nov 2022 klocka 09.00 - 16.00

Barnrättsforum Skånes nätverksträff

Bild: Mostphotos

Barnombudsmannen och Länsstyrelserna bjuder in till en digital konferens kring temat barns rätt till information vid en samhällskris. Barnrättsforum Skåne bjuder i anslutning till detta in dig som arbetar med barns rättigheter i Skåne till nätverksträff. Bjud gärna med en nyckelperson inom krisinformation till denna nätverksträff.

Enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter har barn rätt till information och delaktighet. Det finns således en skyldighet för offentliga aktörer att se till att barn och unga får information utifrån sina behov. Men hur ser krisinformationen ut till barn och unga i offentliga verksamheter i Skåne? Är barn och unga inkluderade som målgrupp? Hur undersöks barn och ungas behov och vilka kommunikationskanaler används?

Inför nätverksträffen ombeds deltagarna att undersöka hur det ser ut i den egna organisationen eller kommunen samt, om möjlighet finns, bjuda med en nyckelperson i verksamheten inom krisinformation. Vi får på så sätt tillfälle att utbyta erfarenheter kring goda exempel men också diskutera utmaningar och utvecklingsbehov i arbetet med barnets rättigheter.

Barnrättsforum Skåne arbetar med att skapa förutsättningar för kompetenshöjande insatser om barnkonventionen och dess tillämpning i praktiken och att möjliggöra möten för lärande och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som jobbar med barnets rättigheter i Skåne.

09.00 - 12.15 Barns rätt till information vid en samhällskris
Barnombudsmannens och Länsstyrelsernas nationella konferens visas på storbildsskärm.

12.15 - 13.15 LUNCH

13.15 Barnrättsforum Skånes arbetskommitté inleder eftermiddagen

13.20 – 14.10 Trygga och goda uppväxtvillkor (TGU)
Trygga och goda uppväxtvillkor är en viktig förutsättning för att barn och unga ska kunna vara delaktiga i samhället och tillgodogöra sig information. Ida Rosengren, Länsstyrelsen Skåne, erbjuder deltagarna mer kunskap kring detta och berättar om Länsstyrelsens arbete att ge Skånes kommuner ett mer samlat stöd inom området social hållbarhet, med fokus på trygga och goda uppväxtvillkor.

14.15 – 14.45 BRIS – Barnens rätt i samhället kring information och kommunikation
Louisa Thorselius, digital strateg på BRIS, och Anna Barbier, projektledare på BRIS, presenterar hur verksamheten arbetar med information och kommunikation riktad till barn och unga.

14.45 – 15.55 Fika och gemensamt erfarenhetsutbyte
Hur arbetar offentliga verksamheter och civilsamhället i Skåne med krisinformation till barn och unga? Vilka goda exempel finns och vilka utmaningar? Hur gör vi barn och unga delaktiga i arbetet och hur säkerställs att barn och unga nås av informationen utifrån sina behov?

Hur tar vi med kunskaper och erfarenheter från dagen och omsätter dem till goda långsiktiga arbetsformer i praktiken i våra egna verksamheter?

15.55 – 16.00 Summering och avslutning av nätverksträffen

Var:
Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 november klockan 23.30.

Kontakt