Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

Seminarium - placering av ensamkommande barn i nätverkshem

Välkommen till ett digitalt seminarium om placeringar av barn i nätverkshem.

På gemensamt initiativ från länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och i samverkan med Rädda Barnen och Socialstyrelsen, anordnas ett digitalt seminarium om nätverkshem, riktad främst till socialsekreterare som ansvarar för placeringar av ensamkommande barn.

Med nätverksplacering menas här en placering hos släktingar eller andra närstående till familjen, som till exempel vänner eller grannar. Nätverkshemmet får sitt uppdrag genom sin relation till barnet och barnets familj, inte genom en egen ansökan om att bli familjehem (Kunskapsguiden.se).

09:00-09:10 Länsstyrelsen hälsar välkommen

09:10-09:40 Information från Socialstyrelsen om socialtjänstens ansvar och regelverket kopplat till placeringar av barn och unga i nätverkshem. Malin Ockborn, jurist och Helene Kjellman, sakkunnig familjehemsvård

09:40-09:45 Kort paus

09:45-11:45 Föreläsning från Rädda Barnen utifrån resultaten från det AMIF-finansierade projektet IMPACT. Passet inkluderar en workshop med övningar från de utbildningar som tagits fram inom IMPACT, samt en paus där det passar i programmet. Ulrika Lindstrand, nationell koordinator IMPACT

11:45-12:00 Avslutande dialog och frågestund

Var:
Digitalt, en länk till seminariet kommer att skickas ut i god tid innan start
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 november klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt