Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

13 dec 2022 klocka 08.30 - 12.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor 

Välkommen till en utbildning i FREDA-kortfrågor - att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det stöd och skydd som de behöver och har rätt till. Flera organisationer och myndigheter möter dagligen personer som kan vara utsatta för våld.

FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Under utbildningen kommer ni får baskunskaper om våld i nära relationer samt stöd i hur en kan ta upp frågan om våld på olika sätt. Vi kommer att gå igenom hur FREDA-kortfrågor kan vara ett verktyg för att upptäcka våld, öva på att använda dem samt resonera om hur de kan fungera i era verksamheter. Läs mer om FREDA FREDA - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar inom myndigheter eller organisationer som möter personer som kan vara våldsutsatta, men som inte arbetar direkt med frågan eller målgruppen. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av webb-utbildningen Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

Var:
Digital utbildning. Länk till utbildningsdagen skickas ut någon dag innan den 13 december.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 dec 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 december klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt