Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 okt 2022 klocka 09.30 - 15.00

Jämställda arbetsvillkor och rätt till heltid - nätverksträff för kommuner

Välkomna på en nätverksträff för kommuner med fokus på jämställda arbetsvillkor och rätt till heltid.

En gång per termin träffas kommunala tjänstepersoner som arbetar med jämställdhet. Nätverket sammankallas av Länsstyrelsen Skåne och syftet är ett gemensamt erfarenhetsutbyte där vi kan fokusera på det som är aktuellt för de skånska kommunerna. Nätverksträffarnas innehåll bestäms av de frågor som ni i kommunerna själva vill lyfta.

Temat för kommunnätverksträffen den 19 oktober kommer att vara jämställda arbetsvillkor och vi kommer ha ett särskilt fokus på arbetet med heltid.

På nätverksträffen kommer vi bland annat ha med oss Charlotta Undén digitalt som är projektledare för SKR:s arbete med heltidsresan. Tanken är att hon ska kunna hjälpa oss svara på frågor kring eventuella svårigheter som vi stött på i arbetet.

Mejla senast den 11 oktober till Martina Skrak vilka frågor eller svårigheter som ni stött på i er kommun gällande arbetet med införande av heltid så har Charlotte tid att förbereda sig.

09:30 Välkomna, presentationsrunda, kaffe och fralla

10:00 Båstad – införande av heltid - ett kommunal exempel, Katarina Sandén

10:30 PAUS

10:45 Charlotta Undén, projektledare för SKR:s heltidsresan

12:00 LUNCH

13:00 Återkoppling från enkäten om kommunernas arbete med aktiva åtgärder

13:20 Gruppdiskussion

14.20 Länsstyrelsens kommande undersökning om kommunala arbetsvillkor

14:50 Avslutning och önskemål om vad vårens träff ska innehålla

Var:
Sankt Gertrud Östergatan 7B, Malmö
Kostnad:
Kostandsfritt
Sista anmälningsdag:
11 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt