Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08 nov 2022 klocka 08.30 - 12.00

Tillsynsvägledning - lantbruk fokus vatten och växtskydd

Dagen kommer att inrikta sig på information och tips för tillsyn på lantbruk med vatten som utgångspunkt samt tillsyn av växtskydd enligt kontrollförordningen. Mötet riktar sig till miljöinspektörer med flera.

Länsstyrelsen Skåne anordnar en vägledningsdag för kommunala miljöinspektörer den 8 november 2022.

Vi börjar med gemensam fika från kl. 8.30 innan programmet drar i gång.

  • Kl. 9-10 Introduktion till vattenkartan VISS och hur underlaget kan användas i tillsynen (Vattenstrategiska enheten)
  • Kl. 10-10.30 Vattenfrågor och MKN i miljöprövningen (Miljöprövningsenheten)
  • Kl. 10.30-10.50 Tillsyn av recipientkontroll (Miljötillsynsenheten)
  • Kl. 10.50-11.00 Faktablad klimatanpassning (Landsbygdsavdelningen)
  • Kl. 11-12 Nyheter och information från Jordbruksverket om tillsyn, växtskydd och växtnäring (Jordbruksverket)


Vi ser fram emot en givande förmiddag tillsammans!

Var:
Länsstyrelsen Malmö, Södergatan 5. Lokal Prästkragen
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Digitalt deltagande är också möjligt (länk skickas separat inför mötet till de som anmält sig)
Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt