Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 nov 2022 klocka 09.00 - 15.30

Kunskapsdag med Martin Forster

Länsstyrelsen Skåne och Föräldraskapsstöd Syd hälsar välkommen till en kunskapsdag med Martin Forster, legitimerad psykolog och fil dr. i psykologi. 

Martin Forsters forskning fokuserar på utveckling och utvärdering av interventioner som riktar sig till föräldrar och barn. Han har också ett särskilt fokus på implementering och spridning av interventioner såsom Tryggare barn, ABC, Komet, iKomet, ABC tonår och IPSA - föräldrastöd till föräldrar som själva har ADHD.

Syfte

Kunskapsdagen kommer att ha fokus på ny forskning kopplat till kunskapsbaserade föräldraskapsstödsinsatser. Kunskapspassen kommer att varvas med diskussion och reflektion.

Målgrupp

Personer som arbetar med föräldraskapsstöd i kommun, Region Skåne eller i civilsamhället.

Observera att du kan delta på konferensen antingen digitalt eller fysiskt i Malmö. Om du deltar digitalt kan du bara ta del av förmiddagens föreläsningar. Ange i anmälan nedan.

De fysiska platserna är fulla men du är välkommen att anmäla dig till den digitala förmiddagen.

08.45 - 08.55 Inledning, Länsstyrelsen Skåne

08.55 - 09.40 Aktuell forskning inom universella föräldraskapsstödsinterventioner

09.40 - 09.55 FIKA

09.55 - 10.40 Aktuell forskning inom selektiva och digitala föräldraskapsstödsinterventioner

10.40 - 10.50 Bikupa/reflektionsfrågor

10.50 - 11.35 Föräldraskapsstöd - en lönsam satsning

11.35 - 12.45 LUNCH

12.45 - 13.00 Hur bygger vi en stödjande organisation så att föräldraskapsstödsarbetet blir lönsamt?

13.00 - 13.35 Diskussion

13.35 - 13.40 Summering

13.40 - 13.55 Hur når vi ut till de vi vill nå?

13.55 - 14.35 FIKA och diskussion

14.35 - 14.40 Summering

14.40 - 14.55 Era utmaningar i arbetet

14.55 - 15.20 Diskussion

15.20 - 15.30 Summering från grupperna och avslut

Var:
Sankt Gertrud, Östergatan 7B i Malmö. Ange i anmälan om du vill närvara fysiskt eller digitalt under förmiddagen.
Kostnad:
Kostandsfritt
Sista anmälningsdag:
04 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 november klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt