Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30 sep 2022 klocka 09.00 - 15.00

Skånes trädråd

Ek med hål

Foto: Carina Zätterström

Träden i landskapet och träden i exploatering.

Lomma kommun och Länsstyrelsen Skåne bjuder härmed in er till höstens trädråd. Vid detta tillfälle blir det en heldag och under förmiddagen diskuterar vi trädvårdsplaner och trädstrategier. På eftermiddagen åker vi ut och tittar på ett område med kommande exploatering och problematiserar kring frågor som uppstår när landskapet möter tätorten.

Frågor

Frågor skickas till anna.fohrman@lansstyrelsen.se eller helena.bjorn@lomma.se

Samåkning

Vid anmälan ange om du kör bil och hur många ni kan ta med ut i fält

Kostpreferens

Har du kostpreferenser eller allergi maila till anna.fohrman@lansstyrelsen.se

Begränsat antal platser

Då det är begränsat med platser i lokalen är det först till kvarn som gäller. Trots begränsat utrymme i lokalen önskar vi att du sprider inbjudan till övriga i din organisation, t.ex. till planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, och mark- och exploateringsingenjörer.

 

Välkomna!

Helena Björn och Julia Johansson, Lomma kommun

Anna Fohrman, länsstyrelsen Skåne

9.00 – 9:15 Anna Fohrman, Länsstyrelsen Skåne

Anna Fohrman hälsar välkomna och berättar vad som hänt sedan sist samt inledning till dagens tema

9:15 – 9.45 Patrick Bellan, Malmö kommun. Malmö kommuns trädstrategi

9.45 – 10.05 FIKA

10.05 – 10.35 Julia Johansson, Lomma kommun. Lomma kommuns arbete med en ny trädplan

10.35 – 11.15 Diskussion i grupper om trädvårdsplaner eller om trädstrategier

11.15 – 11.30 Redovisning av grupper

11.30– 11.50 Helena Björn, Lomma kommun. Bakgrund till exploateringsprojektet på eftermiddagen och kopplingen till fysisk planering

11.50 – 12.00 Nästa möte, Anna Fohrman. Plats och tema

Ca 12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – ca 15.00 Fältbesök i Bjärred vid kommande exploateringsområde

Var:
Kommunhuset Lomma
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
16 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 september klockan 17.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt