Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

06 okt 2022 klocka 08.30 - 12.00

Utbildning via länk: FREDA-kortfrågor

Personer på övergångsställe

Att upptäcka och fråga om våldsutsatthet

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. Flera verksamheter inom en kommun möter dagligen personer som kan vara utsatta för våld, t.ex. inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen eller missbrukssektionen. FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Under utbildningen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor. Läs mer om FREDA Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet t. ex handläggare på ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten, inom äldreomsorg eller på LSS-boende. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen ser vi gärna att ni tagit del av webbutbildningen ”Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.”.

Var:
Digital utbildning
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 september klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt