Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 sep 2022 klocka 13.30 - 15.00

Hur skapar vi ett bättre mottagande av HBTQI-personer i Skåne?

Arena Etablering

Välkomna till ett nytt seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne. Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Vid höstens första tillfälle kommer vi att fokusera på verkligheten för asylsökande och nyanlända HBTQI-personer i Skåne. I Sverige har många steg tagits för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för HBTQI-personer, men mycket arbete återstår och i stora delar av världen har utvecklingen gått åt fel håll. För människor som kommit hit kan nya möjligheter att få vara och älska den man vill öppnas, samtidigt som många bär med sig tunga erfarenheter av utsatthet innan, under och efter flykten till Sverige. Under detta seminarium hoppas vi att ni som deltar ska få med er nya kunskaper om livsvillkor och förutsättningar för HBTQI-personer med erfarenhet av flykt i Sverige, men också tankar om vad vi kan göra tillsammans för att förbättra de förutsättningarna.

 

Camilla Ivarsson är socionom med en master i sexologi, doktorand vid Malmö universitet och arbetar med en studie som fokuserar på livs- och hälsovillkor för unga HBTQ+-migranter i Sverige. Camilla kommer att berätta om resultat från studien med fokus på upplevelser av att identifiera sig som HBTQ+-person i ursprungslandet, under migrationen, samt när man kommit till Sverige.

 

RFSL Newcomers driver verksamhet på en rad orter i Sverige och erbjuder där en trygg plats och möjligheter till olika former av stöd till HBTQI-personer som är nya i Sverige. I Malmö arbetar föreningen för att nå ut till målgruppen i hela Skåne bland annat med de stödjande aktiviteter som genomförs inom ramen för Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Barbora Majdisova är projektledare för RFSL Newcomers Malmö och kommer att berätta om hur föreningen arbetar.

 

Föreläsningen kommer att hållas på engelska men det är möjligt att ställa frågor på svenska.

Var:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda inför seminariet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 154 lediga platser kvar.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt