Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 sep 2022 klocka 11.00 - 12.00

Barn behöver det gröna

Barn under äppelträd

Barn behöver kontakt med naturen. Regelbunden vistelse och rörelse i varierade naturområden kan ha en positiv inverkan på barns fysiska, psykiska och sociala utveckling såsom exempelvis påverkan på barnens upplevelse av stress samt att de mer sällan är sjuka.

Samtidigt visar siffror att andelen barn som vistas i naturen varje dag har minskat betydligt över tid, från 78 procent 2003 till 49 procent 2019. I mindre tätorter vistas fler barn dagligen i naturen jämfört med barn i storstadsregionerna. Det finns även en variation beroende på vilken socioekonomisk bakgrund barnen har.

Under webbinariet får vi bland annat ta del av erfarenheter från Region Skånes och Friluftsfrämjandets arbete, Skogshjältarna, för barn i rörelse. Vi får även höra om Drömskogen i Helsingborg där barn involverats i planeringen av ett vardagsnära naturområde. Mer information om programmet kommer.

Under våren lanserade Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna stödmaterialet; "Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan" Länk till annan webbplats. Materialet innehåller kunskap, statistik, argument och förslag till åtgärder för att kommunerna lättare ska kunna skapa förutsättningar och tillgång till vardagsnära natur för att bidra till en god och jämlik hälsa.

Under detta webbinarium fördjupar vi oss i två av stödmaterialets delar:

  • Barn behöver kontakt med naturen
  • Barn behöver gröna skolgårdar

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar på kommunal eller regional nivå med frågor som rör tillgång, tillgänglighet och kvaliteten i vardagsnära naturområden och till alla andra som är intresserade av hur vardagsnära natur kan bidra till en god och jämlik hälsa.


Kostnad

Digital konferens, deltagande är utan kostnad.


Anmälan

Anmäl dig via följande länk: Vardagsnära natur – barn behöver det gröna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats., senast tisdag 27 september.

Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare den 28 september.

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand.


Länk till mer info: Vardagsnära natur - barn behöver det gröna (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Länk till anmälan: https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/220929-vardagsnara-natur--barn-behover-det-grona/ Länk till annan webbplats.

 

Frågor kontakta malin.andersson@lansstyrelsen.se

VAR:
Webbinarium
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 sep 2022

Kontakt