Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

En skola för alla – oavsett funktionshinder

Länsstyrelserna i Skåne och Halland bjuder in till en digital konferens med fokus på ett strategiskt arbete för en skola för alla. Konferensen riktar sig i första hand till politiker, skolhuvudmän och skolledning samt elevhälsan.

Fler elever med funktionsnedsättning än andra elever går ur skolan utan fullständiga betyg, trots att alla har rätt till en likvärdig utbildning. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än andra samhällsgrupper.

Dagen kommer att fokusera på det strategiska arbetet i skolan och på vad huvudmännen, skolcheferna och skolledningen kan göra.

Vi får bland annat lyssna på Skolverket som talar om behovet av ett systematiskt kvalitetsarbete där styrning och uppföljning är avgörande. Vi får också lyssna på ett gott exempel från Huddinge där skolledningen har genomfört en omfattande förändringsprocess med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolinspektionen, SKR och Attention bidrar med sitt kunnande och perspektiv på strategiskt arbete för att ge förutsättningar för en bra skolgång för alla.

­­­Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning till arbetet med att vidareutveckla skolornas förmåga att möta barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Konferensen riktar sig i första hand till politiker, skolhuvudmän och skolledning samt elevhälsan. Även andra som arbetar med planering eller utveckling av skolor är välkomna.

VAR:
Digitalt möte via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt