Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

06 sep 2022 klocka 09.00 - 15.15

Samsjuklighet - risker, samverkan och arbetet framåt

Foto: Mostphotos

Välkommen till en digital temadag om samsjuklighet.

Vad innebär samsjuklighetsutredningens förslag? Hur är situationen inom vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende? Hur kan man arbeta med samsjuklighet bland barn och unga?

Detta är några av frågeställningarna som kommer att besvaras under ett webbinarium om samsjuklighet, som samarrangeras av Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Under dagen kommer samsjuklighetsutredningens förslag att presenteras och diskuteras utifrån regionala och kommunala förutsättningar.

Målgrupp: Beslutsfattare och medarbetare som möter personer med samsjuklighet (substansbruk/beroende och annan psykiatrisk diagnos eller tillstånd)

08.45 Uppkoppling

09.00 Inledning av dagen

09.10 Presentation av samsjuklighetsutredningens förslag

Anders Printz, regeringens särskilda utredare

10.10 PAUS

10.20 Samsjuklighet bland barn och unga

Lotta Borg Skoglund, överläkare på SMART Psykiatri

11.20 PAUS

11.30 Läget inom missbruks- och beroendevården i Sverige

Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

12.00 LUNCH

13.00 Från ord till verklighet

Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

13.30 Regionala och lokala exempel på hur man arbetar med samsjuklighet (inkl. paus)

Exempel från verksamheter kring hur man arbetar med samsjuklighet i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne

14.40 Panelsamtal

Representanter från olika verksamheter samt Anders Printz diskuterar utmaningar och möjligheter utifrån utredningens förslag.

15.15 Avslutning av dagen


KORT OM FÖRELÄSARNA

Anders Printz är regeringens särskilda utredare av samsjuklighetsutredningen och presenterar dess förslag och pågående arbete.

Lotta Borg Skoglund är överläkare på SMART Psykiatri och hon kommer att prata om barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende. Fokus ligger på forskning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån riskfaktorer, familjesituation & samsjuklighet, med exempel på konkreta tips och tidiga insatser.

Mikael Malm från Sveriges Kommuner och Regioner, ger en nulägesbeskrivning över läget i landet gällande vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende. Han kommer även att diskutera utmaningar och möjligheter utifrån samsjuklighetsutredningens förslag.

Jenny Blixt, utvecklingsledare för missbruks- och beroendefrågor i Region Kronoberg. Hon ska berätta mer om regionenens och kommunernas gemensamma mottagning där behandlande professioner samlats under samma tak. Hon berättar även om deras samverkansteam som möter patienter med svårigheter att ta till sig den traditionella vården.

Hanna Eckerbom Holmberg från Maria Skåne ska berätta om hur Skånes mottagningar arbetar med skadligt bruk och samsjuklighet hos barn och unga. Arbetet sker integrerat och samordnat av Region Skåne och anslutna kommuner.

Mari Söderström, vårdutvecklare psykiatri samt Ethel Börjesson, avdelningschef på beroendemottagningen i Region Blekinge berättar hur de arbetar med gemensamt ansvar för individer med samsjuklighet.

Victoria Häggerud från socialförvaltningen i Kalmar kommun kommer tillsammans med Karin Månsson, avdelningschef på en vuxenpsykiatrisk mottagning inom Region Kalmar län berätta om sin samverkan och vilka utmaningar de ser framöver, både tillsammans och i sina respektive verksamheter.

Var:
Digitalt seminarium, en länk skickas ut till alla anmälda i god tid före start.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 augusti klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt