09 jun 2022 klocka 13.30 - 15.00

Digital delaktighet och inkludering för asylsökande och nyanlända

Mobiltelefon som person håller i handen

Välkomna till ett nytt seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne.

Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Samhället digitaliseras i allt större utsträckning - en utveckling som skyndades på under pandemin. Digitala samhällstjänster underlättar för många människor, men samtidigt finns det grupper som riskerar att hamna utanför när tjänster endast går att använda genom digitala verktyg. Den som inte har tillgång till eller inte kan använda digital teknik riskerar sämre samhällsservice och begränsade möjligheter till information och kommunikation. Under detta seminarium ska vi belysa hur vi kan arbeta för att främja digital delaktighet och inkludering bland de asylsökande och nyanlända som riskerar att hamna utanför.

David Norman från Storsthlm - Stockholms läns kommunförbund kommer att berätta om resultaten av förstudien Digitalt utanförskap som finansierades av ESF (Europeiska socialfonden) och genomfördes av Storsthlm 2021. Studien klarlägger vilka grupper av invånare som faktiskt befinner sig i ett digitalt utanförskap och ger en nulägesbild av hur Stockholms läns 26 kommuner arbetar för att minska det digitala utanförskapet. I studien inventeras kommunernas utmaningar, insatser och behov av kompetens för att möta kommuninvånarna som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Förstudien gör även en analys av de viktigaste strukturella hindren och ger rekommendationer för hur kommuner i framtiden kan arbeta med dessa frågor. Studien finns att hitta här Länk till annan webbplats..

Ellinor Pettersson från Sundsgårdens Folkhögskola kommer att berätta om Digisam, ett projekt som vänder sig till asylsökande och bland annat erbjuder grundläggande digitalkunskap via samhällsinformation. Ellinor kommer att prata om hur digitala kunskaper hänger ihop med egenmakt och hur projektet arbetar med att rusta deltagarna med digital kompetens och stärka deras digitala självförtroende, för att på så sätt kunna påverka sina egna förutsättningar. Digisam finansieras genom Länsstyrelsens medel för tidiga insatser för asylsökande. ABF Helsingborg är projektägare och genomför projektet i samarbete med Sundsgårdens Folkhögskola.

David Norman är processledare på Storsthlm - Stockholms läns kommunförbund och arbetar främst med arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor.

Ellinor Pettersson är kursansvarig för fokus samhälle och tidiga insatser för asylsökande på Sundsgården Folkhögskola.

Var:
Digitalt via Adobe Connect
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
07 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 juni klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt