21 jun 2022 klocka 10.00 - 12.00

Seminarium om den skånska bostadsmarknaden

Flerfamiljshus

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne bjuder inom ramen för Skånskt bostadsnätverk in till ett seminarium om aktuella bostadsförsörjningsfrågor.

På seminariet presenterar Länsstyrelsen årets regionala bostadsmarknadsanalys, BMA. Grunden i rapporten är kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten, BME. Årets rapport fokuserar på hemlöshet. Universitetslektor Marcus Knutagård vid Socialhögskolan, Lunds universitet, presenterar även forskning om hemlöshet.

Länsstyrelsen kommer också att informera om det avslutade uppdraget om stadigvarande boende för våldsutsatta kvinnor. Vi presenterar även andra aktuella frågor inom bostadsförsörjning.

Målgrupp är framför allt tjänstepersoner i kommunerna som arbetar med bostadsförsörjning, exempelvis med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Seminariet vänder sig också till tjänstepersoner i kommunerna som arbetar inom socialtjänsten. Även andra skånska aktörer som arbetar med bostadsfrågor ingår i målgruppen.

VAR:
Seminariet sänds live på Youtube. En länk skickas ut till alla anmälda i god tid före start.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 juni klockan 23.30.

Kontakt