08 jun 2022 klocka 09.00 - 15.00

Framtidens Friluftsliv i Skåne

Bord och bänk vid vatten i solnedgång

Fulltofta naturcentrum. Foto: Carina Zätterström

Samverkan och workshops kring framtagandet av en regional strategi och handlingsplan för Framtidens Friluftsliv i Skåne

Intresset för utevistelse, naturupplevelser, hemester och friluftsliv har aldrig varit så högt som de senaste två åren med pandemirestriktioner och friluftslivets år. Många har uppmärksammat naturen och friluftslivets bidrag till att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan, möjligheterna till social gemenskap och fantastiska upplevelser. Efter pandemin och friluftslivets år är det dags att samla våra erfarenheter och skapa framtidens friluftsliv. Syftet med workshopen är att tillsammans påbörja ett arbete med en gemensam målbild och strategi för hur vi vill utveckla friluftslivet i Skåne.

Målgrupp för träffarna är aktörer som arbetar med friluftsliv i någon form, tex kommuner, Region Skåne, Skogsstyrelsen, andra myndigheter, Tourism in Skåne, stiftelser, Markägarrepresentanter, Intresseföreningar, Naturturismföretagare.

Friluftsliv handlar om utevistelse och naturupplevelser, så workshopen och lunchen kommer till stor del att genomföras utomhus i närheten av Fulltofta naturcentrum.

Anmälan

Workshoppen kommer att hållas vid två tillfällen, anmäl dig till det tillfälle som passar bäst:

  • 24 maj (sista anmälningsdag 19 maj) Går ej längre att anmäla sig till 24 maj
  • 8 juni (sista anmälningsdag 2 juni)

Hitta: www.skanskalandskap.se/strovomraden/fulltofta Länk till annan webbplats.

Begränsning

Begränsat antal deltagare per gång är 40 personer.

Fika och lunch

Vi startar med kaffe och macka vid elden för att möjliggöra flexibel ankomst tills vi kör igång programmet 9:30.

Vi bjuder på fika och lunch.

Om du har frågor samt meddela eventuella kostpreferenser till malin.andersson@lansstyrelsen.se

Välkommen!

Tillsammans skapar vi framtidens friluftsliv!

09:00 Kaffe och smörgås vid elden (flexibel ankomst tom 9:30)

9.30 Inledande pass inomhus, därefter workshop utomhus

Lunch vid elden (vegetarisk lunch, anmäl ev allergier etc)

Fortsatt workshop inklusive eftermiddagskaffe utomhus

15.00 Avslut för dagen

VAR:
Fulltofta Naturcentrum Hörby
KOSTNAD:
---------
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 juni klockan 16.30.

Kontakt