01 jun 2022 klocka 09.00 - 10.00

Informationsträff - Möjlighet att ansöka om medel för utvärdering av våldsförebyggande insatser

Övergångsställe i kullersten. Foto: Mostphotos

Är ni en civilsamhällesorganisation som arbetar förebyggande mot våld i nära relationer? Har ni funderat på att utvärdera ert arbete?

Länsstyrelsen bjuder in ideella organisationer i Skåne till en digital informationsträff om möjligheten att söka utvecklingsmedel till utvärdering av sitt våldsförebyggande arbete. Under träffen ges information om medlen samt möjligheter att ställa frågor.

Mer information om utlysningen Pdf, 219.3 kB.

Bakgrund

Utifrån Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats. samt Länsstyrelsens uppdrag enligt regleringsbrev, utlyser Länsstyrelsen Skåne utvecklingsmedel för år 2022 till civilsamhället för utvärdering av sitt våldsförebyggande arbete. Länsstyrelsen Skåne har totalt 980 000 kr att fördela till ideella organisationer under 2022.

Syftet med utvecklingsmedlen

Civilsamhället har en viktig roll i att förebygga våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen Skåne vill stötta civilsamhället i att utvärdera befintligt arbete och erbjuder i år ekonomiskt stöd för utvärdering.

Vem kan beviljas medel?

Ideella organisationer med verksamhet i Skåne län kan beviljas utvecklingsmedel. Medel beviljas för verksamhet under ett år och insatsen ska genomföras i Skåne län med projektstart senast 1 dec 2022. Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag. Beviljade med betalas ut för hela projektåret efter att verksamheten inkommit med datum för projektstart.

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt