03 jun 2022 klocka 09.30 - 12.00

Nätverksträff Ett jämställt Skåne

Logotyp Ett jämställt Skåne

Välkommen till en nätverksträff med fokus på jämställdhet som våldsförebyggande arbete.

Nu är det äntligen dags för en fysisk nätverksträff med Ett jämställt Skåne!

Betydelsefullt för ett effektivt våldsförebyggande arbete är att det finns strategier för att främja jämställdhet för att förebygga mäns våld mot kvinnor och att förändra kulturella och sociala normer som stödjer våld. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) har undersökt samspelet mellan attityder till jämställdhet och utövandet av våldsamma och kränkande handlingar. Resultaten från dessa analyser visar att risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar med 3,2 gånger för killar som både instämmer i stereotypa påståenden om könsroller jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa.

Regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023. I den tydliggörs att det våldsförebyggande arbetet behöver bedrivas på samhällets alla arenor genom bland annat ett förstärkt förebyggande jämställdhetsarbete med en genusförändrande ansats.

Men vad innebär då en genusförändrande ansats och ett sådant arbete i praktiken?

09:30 Presentation av närvarande deltagare

10:00 Vad är en genusförändrande förebyggande ansats i praktiken?
Martina Skrak, jämställdhetsstrateg Länsstyrelsen Skåne

10:45 FIKAPAUS

11:00 Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte

11:45 Sammanfattning av diskussioner

12:00 SLUT

VAR:
Länsstyrelsen Skåne i Malmö, ingång via Skomakaregatan (mittemot Espresso House)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 maj klockan 23.30.

Kontakt