10- 12 jan 2023 klocka 09.00 - 16.00

Samtal om våld

Personer på övergångsställe i stadsmiljö

Välkommen till en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.  

Datum & tider

Utbildningen omfattar fem heldagar:

  • 10 januari, kl. 9.00-16.30
  • 11 januari, kl. 8.30-16.30
  • 12 januari, kl. 8.30-16.00
  • 7 februari, kl. 9.00-16.30
  • 8 februari, kl. 8.30-16.00

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom kommunal socialtjänst och idéburen sektor som möter våldsutövare för förändrande samtal.

Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen.

Krav

Deltagare ska vid anmälan uppge att arbetsledare eller chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutövare i samtal. Intyg erhålles efter genomförd utbildning vid hundra procents närvaro.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 11 augusti. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med kontaktperson på Länsstyrelsen.

Begränsat antal platser

Antalet platser till utbildningen är begränsat till 24 personer. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Vid färre än 20 deltagare ställs utbildningen in.

OBS! Alla ska göra varsin anmälan även om ni är två från samma arbetsplats.

Information inför utbildningen

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi.

Modulerna har anpassats till socialtjänstens och ideella organisationers uppdrag att erbjuda insatser till våldsutövare med syfte att få stopp på våld i familjen.

Utbildningen syftar till att behandlare, handläggare eller hjälparen ska lära sig en upparbetad och utvärderad behandlingsstruktur i mötet med våldsutövare. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Kursdeltagarna kommer förutom utbildningen att få en behandlingsstruktur i digitalt format med ett stort antal bedömningsformulär, arbetsmaterial och skattningar. Behandlingsstrukturen är att likna vid ”en omfattande verktygslåda” som kan anpassas till den enskilda klienten.

Var:
Sankt Gertrud, Östergatan 7 B, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Kontakt