Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 maj 2022 klocka 09.00 - 16.00

Påfyllnadsdag i Motiverande samtal

Flicka på brygga som kastar sten i vattnet

Länsstyrelsen Skåne bjuder in dig som arbetar med barn och unga till en påfyllnadsdag i Motiverande samtal (MI). Påfyllnadsdagen riktar sig till dig som redan har MI-utbildning, och har arbetat ett tag med metoden.

Dagen kommer innehålla inslag av uppfräschning men tar sitt avstamp i kamratgruppsmetod som bygger på att deltagarna i mindre grupper ges möjlighet att uttrycka sina behov. Deltagarna kommer att arbeta i dessa kamratgrupper där de tillsammans med utbildarna bestämmer innehåll. Därefter sker diskussioner och/eller övningar utifrån deltagarnas önskemål. Fokus ligger på tillämpning av metoden i specifika situationer eller sammanhang i deltagarnas vardag.

Utbildare
Utbildare är Ola Hall, Eva-Lott Jönsson och Anders Jönsson från SMART Utbildningscentrum. De är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som tidigare gått en MI-grundutbildning och som jobbar med barn och unga i kommunal regi.

OBS!
Vi tar emot alla anmälningar. Bekräftelse till dem som fått en plats skickas ut med e-post senast i veckan efter sista anmälningsdag. Även de som inte kan erbjudas plats får då ett meddelande om detta och kan stå kvar på reservplats. Var därför noga med att fylla i rätt e-postadress.

VAR:
Länsstyrelsens lokaler, Södergatan 5, Malmö
KOSTNAD:
Dagen är avgiftsfri. För- och eftermiddagskaffe ingår, lunch ingår ej. OBS: Om anmäld deltagare uteblir utan avanmälan debiteras 500 kr exklusive moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Kontakt