Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

19 apr 2022 klocka 09.00 - 12.00

Tillsynsvägledande träff

Grävmaskin schaktmassor

Återvinning av avfall i anläggningsändamål

Länsstyrelsen Skåne anordnar en tillsynsvägledande träff om återvinning av avfall i anläggningsändamål.

Syftet är att informera om kommunens och länsstyrelsens ansvarsområden avseende återvinning av massor i anläggningsändamål samt genom aktuella domar om anläggningsändamål informera och diskutera på vilket sätt dessa kan vara vägledande.

Syftet med träffen är även att få en chans att nätverka och utbyta erfarenheter med andra kommuner.

Träffen är på plats i Malmö med gångavstånd från centralstationen, lokal meddelas till anmälda.

Målgrupp: Kommunla miljöinspektörer

Har du några specifika matpreferenser eller behov av hjälpmedel kontakta frida.tornquist@lansstyrelsen.se

Program

VAR:
Malmö med gångavstånd från Centralen. Lokal meddelas anmälda
KOSTNAD:
-----
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 april klockan 16.30.

Kontakt