15 mar 2022 klocka 14.00 - 15.00

Tema Samverkan – Arbeta tillsammans för bättre resultat

Personer som går över ett övergångsställe

Länsstyrelsen Skåne bjuder tillsammans med andra aktörer in till tre digitala träffar på olika teman. Temat för detta seminarium är

samverkan och hur vi kan arbeta tillsammans för bättre resultat.

Under seminariet kommer två olika projekt att presentera hur de har arbetat med samverkan på ett framgångsrikt sätt. Det första projektet presenteras av Svalövs kommun. Hur kan 11 kommuner gemensamt förbättra arbetsgivardialogen med det lokala näringslivet och sänka trösklarna för nyanlända och andra arbetslösa kandidater som står långt från arbetsmarknaden? I det nya FAST-projektet (§37) utvecklar kommunerna i Familjen Helsingborg gemensamt aktiviteter för kommunens medarbetare som har kontakter med arbetsgivare. Under seminariet kommer man att presentera det inledande arbetet för att på bästa sätt ta tillvara den kraft som finns i samverkan.

Det andra projektet kommer från Burlövs kommun. Språkboost (§37) är ett projekt som syftar till att genom samverkan motverka nyanländas utanförskap. Insatserna i projektet stärker individer och verkar för att underlätta språkinlärning så att de kan närma sig eller komma i självförsörjning. Projektet drivs i tre parallella spår, Språkboost SFI, Språkboost Föräldralediga och Språkboost Insatser. Planering av insatser har skett i förvaltningsövergripande grupper där studie- och yrkesvägledare, lärare, arbetsmarknadssekreterare, integrationspedagog och socialsekreterare har deltagit.

VAR:
Digitalt seminarium
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 mars klockan 23.30.

Kontakt