Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

16 mar 2022 klocka 09.00 - 12.15

Kom igång och kom vidare

Människors ben på trottoar

Välkommen till en utbildning om tillämpning av minoritetslagstiftningen i praktiken med fokus på den romska minoritetens mänskliga rättigheter.

Länsstyrelsen Skåne och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad (RIKC) bjuder in till en halvdagsutbildning fylld med nya perspektiv och praktisk kunskap om hur minoritetslagstiftningen kan implementeras och tillämpas i praktiken i en kommun. Utbildningen innehåller praktisk kunskap om minoritetslagstiftningen, vad den innebär för kommunens arbete samt en workshop kring processen med att ta fram styrdokument, mål och riktlinjer. Utbildningen har särskilt fokus på den romska minoritetens rättigheter och berör romsksvensk historia, romska livsvillkor och antiziganism.

Minoritetslagen bestämmer att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna. Vilka metoder är verksamma för dialog och samråd, vad krävs för att samråd ska vara meningsfulla och vad är nyckeln till strukturerad dialog? Magnus Adenskog, expert inom medborgardialog vägleder oss i denna viktiga rättighetsfråga.

Ett uppföljande erfarenhetsutbyte om nästa steg i arbetet kommer att erbjudas.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till tjänstepersoner som arbetar i kommuner med uppdrag som samordnare eller motsvarande inom nationella minoriteter, mänskliga rättigheter, social hållbarhet, Agenda 2030 och liknande. Målgruppen är även tjänstepersoner som i sitt uppdrag möter medborgaren, såsom förskola/skola, kultur/fritid, social omsorg och bibliotek.

Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig rätten att fördela platserna. Besked om du fått plats på utbildningen lämnas senast den 9 mars.

08:30 Registrering och fika

09:00 Länsstyrelsen Skåne och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) – Malmö stad hälsar välkomna.

09:05 Nationella minoriteters rättigheter, en människorättsfråga – Martina Holmgren, utvecklingsstrateg, mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Skåne.

09:15 Romsksvensk historia, romskeuropeisk historia, romers livsvillkor idag och antiziganism – Mujo Halilovic, verksamhetschef, RIKC Malmö stad.

09:35 KORT PAUS

09:40 Romers rättigheter i praktiken – att tillämpa minoritetslagstiftningen i praktiken i en kommun. Erfarenheter från RIKC, Malmö stad – processen med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan, mål och riktlinjer, Julia Sällström, planeringssekreterare och Olga Friberg Jonsson, planeringssekreterare, RIKC, Malmö stad.

11:05 PAUS

11:20 Verksamma metoder för dialog och samråd – Magnus Adenskog, fil.dr. statsvetenskap och expert inom medborgardialog.

12:05 Summering och avslutning – vad är nästa steg?

12:15 Dagen avslutas

VAR:
S:t Gertrud konferens Malmö, Östergatan 7B
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 mars klockan 23.30.

Kontakt