Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 mar 2022 klocka 09.00 - 12.00

Barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne – uppdaterad lägesbild

Ungdomar i samtal

Välkommen till en presentation om barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne.

År 2020 tog Länsstyrelsen Skåne fram en lägesbild för varje skånsk kommun utifrån 14 uppväxtvillkor med påverkan på följande negativa utfall:

  • Missbruk
  • Psykisk och fysisk ohälsa
  • Kriminalitet och våld
  • Ofullständig skolgång

Lägesbilderna är nu uppdaterade och under förmiddagen presenteras det övergripande resultatet av lägesbilden för Skåne. Vi kommer också att berätta mer om hur lägesbildsarbetet har genomförts.

Förmiddagen inleds med en föreläsning om risk- och skyddsfaktorer och vi får därefter lära oss mer om hur kommuner kan arbeta med barns och ungas delaktighet och inflytande. Det presenteras även exempel på hur kommuner kan arbeta för att stärka skyddsfaktorer hos barn som riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda.

Målgrupp: Strateger, samordnare, verksamhetsutövare, förtroendevalda och beslutsfattare i kommunal verksamhet.

TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR FÖR BARN OCH UNGA är samlingsnamnet på Länsstyrelsens uppdrag inom social hållbarhet och målet är att ge kommuner ett samlat stöd i sitt förebyggande och främjande arbete.

VAR:
Digitalt möte, en länk skickas ut till alla anmälda
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 mars klockan 23.30.

Kontakt