06 dec 2021 klocka 09.00 - 16.00

Påfyllnadsdag i Motiverande samtal

Lärare pratar med elever

Länsstyrelsen Skåne bjuder in dig som arbetar med barn och unga till en påfyllnadsdag i Motiverande samtal (MI). Påfyllnadsdagen riktar sig till dig som redan har MI-utbildning och har arbetat ett tag med metoden.

Dagen kommer innehålla inslag av uppfräschning men tar sitt avstamp i kamratgruppsmetod som bygger på att deltagarna i mindre grupper ges möjlighet att uttrycka sina behov. Deltagarna kommer att arbeta i dessa kamratgrupper där de tillsammans med utbildarna bestämmer innehåll. Därefter sker diskussioner och/eller övningar utifrån deltagarnas önskemål. Fokus ligger på tillämpning av metoden i specifika situationer eller sammanhang i deltagarnas vardag.

Utbildare
Utbildare är Ola Hall, Eva-Lott Jönsson och Anders Jönsson från SMART Utbildningscentrum. De är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som tidigare gått en MI-grundutbildning.

OBS! Vi tar emot alla anmälningar. Bekräftelse till dem som fått en plats skickas ut med e-post senast i veckan efter sista anmälningsdag. Även de som inte kan erbjudas plats får då ett meddelande om detta och kan stå kvar på reservplats. Var därför noga med att fylla i rätt e-postadress.

VAR:
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 B, Malmö, 10 minuters gångavstånd från stationen.
KOSTNAD:
Dagen är avgiftsfri. För- och eftermiddagskaffe och lunch ingår. OBS: Om anmäld deltagare uteblir utan avanmälan debiteras 500 kr exklusive moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt