22- 28 nov 2021 klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld - Orange week

Orange färg

Varje år uppmärksammas "Orange week" - en vecka fri från våld. Här kan du ta del av de olika arrangemangen som sker, dag för dag.

Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med nya arrangemang.

Vill du också ha med ditt arrangemang på denna sida? Maila Frida Darj information om arrangemanget så läggs det upp här.

Klippan arbetar kommunövergripande med våldsprevention

Digital lunchföreläsning

Välkommen till en digital lunchföreläsning om Klippans arbete med kommunövergripande våldsprevention. Under En vecka fri från våld bjuder Klippans kommun och Länsstyrelsen Skåne in till en inspirationsföreläsning om hur en kommun kan arbeta våldspreventivt med en hela kommunen-ansats.

Läs mer

13.00-14.00 Preventionspusslet, Eslövs kommun

Inspirationsföreläsning om Preventionspusslet, som bygger på organisationen MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete.

”Går det att få ihop en sammanhängande röd tråd av våldsförebyggande insatser som riktar sig till flera åldersgrupper på flera olika arenor. Och samtidigt få ihop kedjan av insatser, från det tidiga förebyggande arbetet till det stödjande och behandlande arbetet? Preventionspusslet handlar om att lägga detta pussel och att få bitarna att passa ihop. Föreläsningen bygger på MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete med kommuner och skolor, fritidsgårdar och från stödverksamheter för pojkar och unga män.”

Föreläsare: Lena Berg, sociolog och metodutvecklare på organisationen MÄN, med 30 års erfarenhet med att jobba med mäns våld mot kvinnor.

Anmälan: Anmäl dig med namn, e-postadress, organisation via e-post till Sabina Kullberg, samordnare våld i nära relationer, Eslövs kommun, sabina.kullberg@eslov.se.

Våldsprevention Västerbotten: Att förebygga i praktiken
Digital konferens

Länsstyrelsen Västerbotten och organisationen MÄN bjuder in till en digital konferens om våldsprevention tisdag den 23 november under En vecka fri från våld. Under dagen presenteras arbetet med initiativet ”Våldsprevention Västerbotten” ett arbete med genusförändrande ansats som genomförs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med fyra kommuner och polisregion Nord. Dagen innehåller erfarenheter från 3 års förebyggande arbete men även seminarier kring våldförebyggande arbetssätt och metoder.

Läs mer Länk till annan webbplats.

9.00-12.00 Hedersrelaterad problematik, Eslövs kommun

Föreläsare:
Hanna Cinthio är en av Sveriges främsta experter på hedersrelaterad problematik och en flitigt anlitad föreläsare i många sammanhang. Hon har två decenniers erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterad problematik globalt och nationellt. Hannas forskning har ofta en praktiknära ansats och tar sin utgångspunkt i det arbete hon gjort under många år med både förövare och utsatta.

Anmälan: Anmäl dig med namn, e-postadress, organisation via e-post till Sabina Kullberg, samordnare våld i nära relationer, Eslövs kommun, sabina.kullberg@eslov.se.

13.00 - 17.00 Kärleken är fris digitala konferens

Konferensen kommer att ge er en inblick i Rädda Barnens och Resursteam Heder Malmös nya satsningar kring förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Advokaten Linnea Sveds kommer att berätta om rättsliga processerna kopplade till hedersvåld, lyfta upp fall och vilken effekt barnkonventionen har hunnit få sedan det blev lag. Forskaren Hanna Cinthio kommer att föreläsa om storstadskartläggningen och om att ge rätt stöd och bemötande utifrån yrkesrollen. Se bifogad inbjudan som även innehåller programmet.

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

13.00 - 15.00 Winnet Malmö bjuder in till öppet hus

Plats: Winnet Malmö, Nobelvägen 21, Malmö

Läs mer här Pdf, 203.8 kB.

14.00 – 15.00 HBT & Heder, Eslövs kommun

Föreläsning tar sin utgångspunkt i intervjustudien HBT & HEDER. I studien berättar unga HBT-personer som vuxit upp i familjer med hedersnormer om sina liv. De berättar om de ofta våldsamma konsekvenser som drabbar den som bryter mot familjens normer och om ett samhälle som vänt dem ryggen.

Föreläsare: Frida Darj, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Skåne

Anmälan: Anmäl dig med namn, e-postadress, organisation via e-post till Sabina Kullberg, samordnare våld i nära relationer, Eslövs kommun, sabina.kullberg@eslov.se.

Regional digital konferens - Kärleken är fri, Rädda Barnen

Anmälningslänk och program kommer inom kort.
Vid frågor vänligen kontakta: douha.kermani@rb.se

Ljusmanifestation mot mäns våld mot kvinnor

Den 25 november anordnas en ljusmanifestation på Gustav Adolfs torg i Malmö kl 17-19, samt uppmanar till att tända ljus hemma och tagga #tändettljusförhenne och @malmokvinnojour. Läs mer Länk till annan webbplats.

Makt, våld och prevention - Digital konferens

Konferensen makt, våld & prevention ­– olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld erbjuder kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Bekräftade talare
– Katarina Wennstam (journalist, författare och debattör)
– Sibel Korkmaz (doktor i socialt arbete, Stockholms Universitet)
– Jesper Fundberg (etnolog och lektor på Malmö Högskola)

Arrangörer: Unizon, MÄN, Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer


VAR:
Se respektive arrangemang
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt