22- 27 okt 2021 klocka 09.00 - 17.00

Demokratistugan i Skåne

Demokratistugan i Skåne

Sveriges demokrati fyller 100 år. Det firar vi bland annat genom att Demokratistugan kommer till Skåne den 22 - 27 oktober. I Demokratistugan finns utställningar om demokratins utveckling och bjuder också på ett brett program med lokala arrangörer och kända talare.

Se sändningar av programpunkterna i efterhand

Många av stugans programpunkter och arrangemang kan du se i efterhand. Här har vi samlat dem.

Invigning av demokratistugan

Invigningen, inspelning Länk till annan webbplats.

Musik och tal av bland annat Anneli Hulthén, Landshövding, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Ewa Bertz Kommunalråd Malmö och Nicholas Lunnabba, Hela Malmö och musik av Röster utan gränser

Afrosvenskarnas arbete för politisk förändring då och nu!

Afrosvenskarnas arbete för politisk förändring då och nu! Inspelning Länk till annan webbplats.

Vad har AFR åstadkommit de senaste 10 åren? Hur kan vi använda den senaste europeiska resolutionen och rapporten om afrofobi för att lyfta aktuella politiska krav på åtgärder för att bekämpa afrofobin. Med Malcolm Momodou Jallow och Maria Dexborg. Arrangör: Afrosvenskarnas forum för rättvisa

Demokrati i ett föränderligt samhälle

Demokrati i ett föränderligt samhälle, inspelning Länk till annan webbplats.

Föreningen ZigZag och Malmö Ideella berättar om sitt projekt med att stötta ungas engagemang, inflytande och delaktighet. Arrangör: ZigZag

Nationella minoriteters rättigheter

Nationella minorieteters rättigheter, inspelning Länk till annan webbplats.

Följ med i en snabbkurs om nationella minoriteters rättigheter med fokus på sverigefinnar med Sverigefinska ungdomsförbundet och sakkunnig i minoritetsrätt, jurist Johanna Parikka Altenstedt. Arrangör: Sverigefinska ungdomsförbundet

Minoritet inom en minoritet - HBTQI-asylsökande och ett dysfunktionellt migrationssystemet

Minoritet inom en minoritet, inspelning Länk till annan webbplats.

Lyssna på panelsamtal och ta del av utställning om asylsökande hbtqi-personers berättelser. Arrangör: RFSL-Malmö

Motstånd gav framgång – om rörelsernas betydelse för demokratins genombrott

Motstånd gav framgång, inspelning Länk till annan webbplats.

Lyssna på föredrag av Eva Schmitz, lektor med expertkompetens om kvinnors politiska organisering i Sverige samt Henrik Skrak som forskat om demokratins genombrott och hur den skildrats i skolans läroböcker. Föredragen följs av ett panelsamtal. Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

11.00 - 13.00 Besök av demokratiambassadör Lena Posner Körösi

Demokratiambassadören, inspelning Länk till annan webbplats.

Demokratin fyller 100 år. Vad betyder det? Kom och lyssna på demokratiambasssadör Lena Posner Körösi som talar och svarar på frågor mellan 11.00 - 11.30 och ta del av demokratistugans utställning.

14.00 - 15.00 Dyslexi, demokrati och delaktighet

Dyslexi, demokrati och delaktighet, inspelning Länk till annan webbplats.

För den som har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, är det en utmaning att delta i de demokratiska sammanhangen. Benny Björkman berättar om de utmaningar han stött på och tipsar om olika hjälpmedel och lösningar. Arrangör: Sensus

100 år sedan allmän och lika rösträtt för kvinnor – vilka hinder kvarstår för demokratisk delaktighet på jämställda villkor?

100 år sedan allmän och lika rösträtt för kvinnor, inspelning Länk till annan webbplats.

Kom på en 20 minuters föreläsning på temat jämställdhet och demokrati. Och delta i vårt quiz. Vinnaren av quizzet kommer att erbjudas en gratis föreläsning på arbetsplatsen eller föreningen. Arrangör: Jämställd utveckling Skåne

Hjärnkoll på psykisk ohälsa och delaktighet

Hjärnkoll på psykisk ohälsa, inspelning Länk till annan webbplats.

Hjärnkoll Skåne är en del av NSPH Skåne och Riksförbundet Hjärnkoll och ansvarar för verksamheten i Skåne län. Vi verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa. Arrangör: Sensus

Plats för demokrati: Folkbildning för demokratiskt deltagande

Plats för demokrati, inspelning Länk till annan webbplats.

  • 13.00 -14.00 Mitt Val – utbildning som stärker valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • 14-15 Tillgång till demokratin – Panelsamtal om demokratiskt utanförskap och deltagandet i demokratin
    Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Besök av EU- minister Hans Dahlgren

EU-ministerns besök, inspelning Länk till annan webbplats.

EU-minister Hans Dahlgren svarar på frågor från en skolklass på Sankt Petri Skola.

Trygga och goda uppväxtvillkor - livepodd

Livepodd av Trygga och goda uppväxtvillkor, inspelning Länk till annan webbplats.

Liveinspelning av ett nytt poddavsnitt av Nörderiet med fokus på Trygga och goda uppväxtvillkor. Länsstyrelsen Skåne presenterar sitt arbete med och kartläggning av ungas uppväxtvillkor i Skåne samt vilka som är skyddsfaktorerna för att skapa en trygg och god uppväxt. Det erbjuds även aktiviteter för både barn och vuxna. Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Om demokratistugan

För 100 år sedan fattade regeringen beslut om allmän och lika rösträtt, nu begränsades inte längre rösträtten av kön eller inkomst. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

I samband med att demokratin fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och för att stärka demokratin för framtiden.

Som en del i uppmärksammandet av detta kom Demokratistugan till Skåne. I demokratistugan fanns utställningar om demokratins utveckling. Stugan bjöd också på ett program med lokala arrangörer såväl som panelsamtal, föreläsningar, tipsrundor och interaktiva aktiviteter inom flera olika områden som Barnkonventionen, jämställdhet, minoriteters rättigheter och mycket mer!

Arrangörer för Stugan var Länsstyrelsen Skåne och Kommittén Demokrati 100 år i samarbete med Malmö stad.

VAR:
Malmö, Gustav Adolfs torg
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt