09 nov 2021 klocka 08.45 - 12.00

Avfallsförebyggande arbete i Skåne

Barn som målar en stol utomhus.

Välkommen till ett möte om hur vi utvecklar arbetet med att förebygga avfall och ställer om till hållbar konsumtion och produktion

Det händer mycket nu för att minska avfallet och ställa om till hållbar konsumtion och hållbara affärer! Men vi vill mer – hur ser vi till att öka takten i omställningen? Hur kan vi använda det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som en språngbräda för att utveckla det avfallsförebyggande arbetet i Skåne?

Länsstyrelsen Skåne och Hållbar Utveckling Skåne bjuder in till ett möte där vi tittar närmare på åtgärderna för avfallsförebyggande i det nya åtgärdsprogrammet, vilka stöd som finns tillgängliga för genomförande och tar del av lärande exempel.

Mötet riktar sig till dig som vill få mer kunskap och inspiration i arbetet med att förebygga avfall. Mötet genomförs inom ramen för Hållbar Utveckling Skånes regionala nätverk för förebyggande av avfall, men är öppet för alla. Sprid gärna inbjudan i dina nätverk!

08:45 Vi startar med fika!

09.00 Välkomna och inledning

Tommy Persson och Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Maria Larsson, Marla Miljödialog och Hållbar Utveckling Skåne

09.10 Hur går arbetet med att förebygga avfall i Skåne?

Presentation av resultat från uppföljning av avfallsförebyggande åtgärder i regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och indikatorer inom avfallsområdet.

Tommy Persson och Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen

09.20 Nytt regionalt åtgärdsprogram och förebyggande av avfall – vilka är åtgärderna, vilket stöd finns för genomförande och hur får vi igång arbetet?

Vi går igenom åtgärderna och vilket stöd som finns tillgängligt samt tar del av lärande exempel.

Systematiskt arbete med att förebygga avfall i verksamheter

  • Avfall Sveriges vägledning ”Öka takten uppför trappan” – Så här kan du prata om resurssmart materialanvändning och förebyggande av avfall med chefer och politiker – Maria Larsson, Marla Miljödialog
  • Avfall Sveriges handbok för förebyggande av avfall i kommunala verksamheter – Åsa Hagelin, Avfall Sverige
  • Lärande exempel: Avfallsförebyggande arbete på äldreboenden – Sandra Persson, NSR

PAUS

Information till hushållen om avfallsförebyggande och återbruk

  • Naturvårdsverkets vägledning till kommuner om skyldighet att informera hushållen om avfallsförebyggande – representant från Naturvårdsverket
  • Exempel på stöd i arbetet med denna åtgärd – Åsa Hagelin, Avfall Sverige
  • Lärande exempel: Minimeringsmästarna. – Hanna Hellström, Göteborgsregionen

Utveckling av koncept för ökat åkerbruk

  • Lärande exempel: ReTuren: kvartersnära återbrukscentral och mötesplats – Savita Upadhyaya, VA Syd

Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning

  • Lärande exempel: Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning – Thomas Ferdinandsson, Länsstyrelsen

11:05 Introduktion till gruppdiskussioner och paus

11:15 Gruppdiskussioner kring respektive åtgärd

  • Hur kan vi stärka arbetet med förebyggande av avfall och öka takten i omställningen till hållbar konsumtion?
  • Hur kan vi använda nya åtgärdsprogrammet som en språngbräda för detta arbete och hur kan vi arbeta för genomförande av åtgärderna?

11:45 Redovisning av gruppdiskussioner

11:55 Nästa möte och avslutning

Maria Larsson, Marla Miljödialog och Hållbar Utveckling Skåne
Tommy Persson och Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen

12:00 Slut

KONTAKT: Kontakta Tommy Persson, tommy.persson@lansstyrelsen.se om du har frågor kring mötet.

INFORMATION: Det kommer finnas möjlighet att delta på mötet digitalt. Ange om du avser delta fysiskt eller digitalt i samband med anmälan. Ange också eventuella kostpreferenser för fikat.

MÅLGRUPP: Kommuner och andra offentliga aktörer, kommunala och privata bolag, idéburna organisationer, akademin.olag, idéburna organisationer, akademin.

VAR:
Länsstyrelsen Skåne, Malmö. OBS! Ingång från Skomakargatan 5.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt