23 sep 2021 klocka 13.00 - 15.00

Webbinarier om prostitution och människohandel: Utsatthet bland nyanlända barn och unga

Händer i luften

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar Kronoberg och Skåne bjuder in till en serie webbinarier om prostitution, människohandel och nyanlända barn och ungas särskilda utsatthet. Detta seminarium handlar om utsatthet bland nyanlända barn och unga.

Seminariet kommer att fördjupa bilden av den särskilda utsatthet som nyanlända barn och unga riskerar att hamna i samt ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande, både i det direkta mötet med ungdomarna och genom stöd till familjehemmen.

Farhad Khaghani från organisationen Noaks Ark kommer att prata om sina erfarenheter av att möta unga som på olika sätt utsatts för exploatering i hemlandet, under flykten och i Sverige.

Tomas Blad Lindahl, Uppvidinge kommun, kommer att prata om hur en kommun kan arbeta förebyggande med nyanlända unga och vikten av att arbeta relationsskapande med ungdomarna.

Maria Olin och Emma Lindström, Malmö stad, ska prata om hur man kan inkludera familjehem i ett förebyggandearbete, och hur man använder sig av metoden Alfaca.

Antalet platser är begränsat. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela utbildningsplatserna. Länk till föreläsningen skickas ut dagen före respektive föreläsning.

VAR:
Föreläsningen är digital
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt