09 sep 2021 klocka 10.00 - 11.30

Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning

Arena etablering i Skåne

Välkomna till det andra seminariet inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne.

Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Vid detta seminarium fokuserar vi på språkets betydelse för integration och språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning.

Medverkande är Gunilla Jansson, professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet och Carin Öhlén och Melker Rosenberg från ABF.

Gunilla Jansson har bedrivit forskning kring språkcaféer som drivs av aktörer inom civilsamhället och deras roll för vuxna nyanländas språkliga integration.

Carin Öhlén är Nationell samordnare på ABF och har arbetat med ABF:s verksamhet för asylsökande sedan 2015.

Melker Rosenberg är ansvarig för och arbetar med asylsvenska och språkcaféer på ABF Nordvästskåne.

Målgruppen är personer i kommuner, andra myndigheter och organisationer i Skåne med ansvar för mottagande och etablering av nyanlända, såväl anställda som politiker och frivilliga.

VAR:
Seminariet är digitalt och kommer att ske via Skype. En länk kommer att skickas ut i god tid innan start
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt