14 okt 2021 klocka 10.00 - 12.00

Digital demonstration av karttjänsten Grön infrastruktur - planering

Bro Borgen Fotograf Mats Sjöberg

Fotograf Mats Sjöberg

Nu har länsstyrelsen publicerat den nya karttjänsten som visar värdetrakterna för grön infrastruktur i Skåne med underlag.

Skikten omfattar olika naturtyper och visar värdetrakter, värdekärnor och i vissa fall även kluster av värdekärnor eller koncentrationer av värdekärnor för ädellövskog, ek/ ädellövträd i öppna miljöer, gräsmarker, sandmarker, sjöar och vattendrag.

För trakterna som visar ädellövskog och gräsmarker finns bland annat en beskrivning av vad värdetrakterna hyser för olika arter och habitat.

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang och ha ett landskapsperspektiv i planeringen av kommunens mark- och vattenanvändning.

Karttjänsten är tänkt för bland annat kommuner i arbetet med planering och markägare eller andra verksamhetsutövare som behöver ha kännedom om landskapets värden för att kunna ta hänsyn till dessa.

Mer information och frågor kan ställas till Johan Niss Naturvårdsstrateg johan.niss@lansstyrelsen.se


Program Pdf, 155.3 kB.

Johan Niss naturvårdsstrateg, Gudrun Berlin länssamordnare Grön infrastruktur och Jeanette Persson, GIS-expert, håller i introduktionen.

10.00 Introduktion till grön infrastruktur

10.15 Genomgång av karttjänsten

10.45 Paus

10.55 Frågestund

Mer information om grön infrastruktur finns här på vår webbsida: Grön infrastruktur | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

VAR:
Via Skype. Länk skickas ut senast dagen innan till de som anmäler sig
KOSTNAD:
Kostnadsfritt att delta
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt