25 aug 2021 klocka 08.45 - 11.50

Webbinarium - stöd till tonårsföräldrar med särskilt fokus på ANDTS-frågor

Flicka i folkmängd

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen till ett webbinarium om stöd riktat till tonårsföräldrar med särskilt fokus på ANDTS-frågor.

Den viktigaste målgruppen i det förebyggande arbetet är föräldrar. Med rätt kunskap och stöd kan föräldrar och unga ges goda förutsättningar att lösa svåra frågor och dilemman som kan uppstå under ungdomsåren.

Detta webbinarium bjuder bland annat på information om forskning om kommunikation mellan föräldrar och tonåringar, tonåringars riskbeteenden, föräldraskapsstödsinsatser riktat till tonårsföräldrar samt exempel på ANDTS-material riktat till tonårsföräldrar.

Målgrupp: Tjänstepersoner som arbetar strategiskt med föräldraskapsstöd eller ANDTS-frågor samt yrkesverksamma som möter tonårsföräldrar i sitt arbete, exempelvis fältassistenter, fritids- elevhälso- eller skolpersonal.

08.30 Inloggning

08.45 Inledning, Länsstyrelsen Skåne

09.05 Betydelsen av olika aspekter i föräldrabarnrelationen för riskbeteende och psykisk ohälsa bland tonåringar, Sabina Kapetanovic, lektor i psykologi, Högskolan Väst.

10.05 PAUS

10.15 Föräldraskapsstödsprogram i tonåren - deltagande, effekter samt framgångsfaktorer i implementering, Elin Alfredsson, leg. psykolog och universitetslektor i utvecklingspsykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

11.00 PAUS

11.05 ANDTS-material riktat till föräldrar och andra viktiga vuxna, Länsstyrelsen Skåne

11.15 Varför dricker tonåringar? Hur pratar man om alkohol? Maria Sundström, projektledare på IQ.

11.50 SLUT

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt