21 jun 2021 klocka 10.00 - 11.30

Välkommen till ett seminarium om den skånska bostadsmarknaden

Flerfamiljshus

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne bjuder inom ramen för Skånskt bostadsnätverk in till ett seminarium om aktuella bostadsförsörjningsfrågor. Seminariet är det tredje och sista som vi arrangerar denna vår.

På seminariet presenterar Länsstyrelsen årets regionala bostadsmarknadsanalys, BMA. Grunden i rapporten är kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten, BME. Årets rapport fokuserar på allmännyttiga bostadsföretag. Länsstyrelsen kommer även att informera om aktuellt som rör bostadsförsörjningområdet.

Region Skåne kommer att presentera en förstudie om Skånes åldrande befolkning kopplat till bostäder och framtidens vård och omsorg. Region Skåne presenterar också en ny kunskapsöversikt av den socioekonomiska segregationen i Skåne inklusive en analys av tillgänglighet till arbetsplatser kopplad till den.

Målgrupp:
Tjänstepersoner i kommunerna som arbetar med bostadsförsörjning, exempelvis med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Seminariet vänder sig också till tjänstepersoner i kommunerna som arbetar med äldre eller segregation. Även andra skånska aktörer som arbetar med bostadsfrågor ingår i målgruppen.

VAR:
Mötet sker digitalt via Skype. En länk skickas ut till alla anmälda i god tid före start.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt