05 okt 2021 klocka 10.00 - 14.00

Upptäck fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon!

Utställningshall med fordon

Hur ser utvecklingen ut för fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon? Kan maskiner och fordon som går på el eller biogas uppfylla våra verksamheters tuffa krav?

Den 5 oktober ordnar vi en utomhusutställning i Lund med en rad leverantörer av fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon. Passa på att prata med leverantörerna, ställa alla svåra frågor och kanske testa de fordon och maskiner som du är mest intresserad av. Allt är helt gratis.

Bland annat träffar du representanter från Aebi-Schmidt, Bepps, Gunnar Nilsson maskin AB, Maskinparken och Nordfarm/Avant.

VAR:
Utomhus i Markentreprenads kallgarage och intilliggande parkeringsplats på Råbyvägen 33 i Lund.
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt