08 jun 2021 klocka 09.00 - 14.30

Skånsk Landskapsdag 2021

En bild på landsbygden med en Skåneskylt

Digital inspirerande dag om skogens olika funktioner och nyttor.

Välkommen till årets digitala skånska landskapsdag med temat skogens mångfunktionalitet, presenterat av årets värdkommun, Osby. Dagen består av föreläsningar och filmer som bland annat behandlar kontrasterna mellan traditionellt och hyggesfritt skogsbruk. Kulturhistoriska lämningar och folktron kopplat till skogen. Varför mår vi bättre när vi vistas i skogen? Hur kan skogens värden göras tillgängliga för både små och stora människor och djur?

Målgrupp: Tjänstepersoner, politiker, forskare, studenter och andra med intresse för landskapsfrågor och dagens tema.

VAR:
Via zoomlänk.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Max 300 deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2021

Kontakt