26 maj 2021 klocka 13.30 - 15.30

Samrådsgrupp för naturvård

Bänk i mulleskogen

Foto: Carina Zätterström

Varmt välkomna till vårens träff !

Webbinarium via Skype, länk skickas ut dagen innan.

 

Målgrupp: Deltagare i Samrådsgrupp för naturvård.

 

Program:

13.30 – 13.40 Välkomna

Ola Melin, Länsöverdirektör

13.40 – 13.50 Många besökare under friluftslivets år 2021

Ingela Lundqvist, naturvårdsenheten, Länsstyrelsen, Skåne

13.50 – 14.00 Pollinering

Gabrielle Rosquist, naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne

14.00 – 14.15  Åtgärda vägtrafikbuller i värdefulla naturområden

Anne Andersson, Trafikverket

14.15 – 14.30  Vombsänkan som biosfärsområde

Pål Axel Olsson, Lunds universitet

14.30 – 14.40  Paus

14.40 – 15.10 Utveckling av naturvårdande skötsel och hänsyn för skogsmark i ett landskapsperspektiv

Jan Lannér Skogsstyrelsen

15.10 – 15.30 Aktuellt inom naturvården

Helena Holmgren, naturprövningsenheten och Ingela Lundqvist, naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne

15.30 Avslutning

 

VAR:
Webbinarium via Skype. Länk skickas ut dagen innan mötet.
KOSTNAD:
------
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt