25 maj 2021 klocka 13.00 - 14.30

Utgångspunkter - för en hållbar integration

Arena etablering i Skåne

Välkomna till vårt första seminarium inom ramen för vår nystartade seminarieserie Arena Etablering i Skåne.

Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet. Målgruppen är personer i kommuner, andra myndigheter och organisationer i Skåne med ansvar för mottagande och etablering av nyanlända, såväl anställda som politiker och frivilliga.

Som invigningstalare har vi bjudit in Erik Amnå och Mikael Stigendal som kommer att prata om sin nya bok "Samhällsorientering - för en hållbar integration", utgiven på Komlitt förlag. Hållbar integration handlar om allas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv, med arbete, bostad och trygghet. Det handlar också om ett fullvärdigt medborgarskap, med allt vad det för med sig när det gäller fri- och rättigheter som att rösta och delta i samhällslivet på lika villkor. Och det handlar om att känna sig som en del av en samhällsgemenskap.

Erik Amnå och Mikael Stigendal har båda varit lärare i MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer. Innehållet i utbildningen som samhälls- och hälsokoommunikatörer från hela Sverige genomgått har Erik och Mikael omarbetat till denna bok. MILSA utbildningsplattform har finansierats av Europeiska Socialfonden 2017-2021.

Erik Amnå är professor i statsvetenskap vid Örebro universitet. Hans forskning har huvudsakligen behandlat svensk demokratiutveckling med särskilt fokus på civilsamhället och ungdomars politiska utveckling. Erik Amnå har också haft uppdrag som huvudsekreterare och ordförande i flera offentliga utredningar, bland annat om demokrati, verksledning, samhällsorientering, statlig imamutbildning och folkbildning. Han har varit styrelseordförande i bland annat Teologiska Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda och Höj rösten politikerskola.

Mikael Stigendal är professor i sociologi vid Malmö universitet. Hans forskning har huvudsakligen behandlat integrationen av samhället, särskilt så som det kommer till uttryck i städer. I ett 35-tal projekt om bl.a. levnadsförhållanden, segregation, skola, folkbibliotek, civilsamhälle, ungdomar, och storstadspolitik har han forskat om den ökande ojämlikheten, utvecklingen av samhället till ett innanförskap och framväxten av utanförskap. Mycket av forskningen har genomförts i samarbete med bl.a. kommunanställda, föreningsliv och ungdomar (se även www.mikaelstigendal.se).

VAR:
Seminariet är digitalt och kommer att ske via Skype. En länk kommer att skickas ut i god tid innan start.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt