22 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Miljöövervakning i Skåne- information och erfarenhetsutbyte

Välkomna på ett möte för inspiration och erfarenhetsutbyte kring regional och lokal miljöövervakning!

På träffen informerar vi om vårt arbete med miljöövervakning men vi vill också att vi delar erfarenheter med varandra. Du får gärna skicka in förslag på vad du vill ha med i programmet eller vad du vill diskutera (det finns utrymme att skriva detta i anmälan). Om du är intresserade- anmäl dig redan idag, så får vi koll på hur stort intresset är och kan anpassa programmet efter era önskemål.

MÅLGRUPP: Tjänsteperson på kommun eller kommunförbund som på ett eller annat sätt arbetar med miljöövervakning eller är intresserad av vad man kan använda miljöövervakningen till.

FÖRSLAG TILL PROGRAM:

  • Länsstyrelsen informerar om det nya länsprogrammet för regional miljöövervakning och vad som planeras för kommande 6-åriga programperiod.
  • Exempel från kommuner- så jobbar vi med miljöövervakning
  • Korta presentationer av några större analyser/ sammanställningar av regional MÖV som gjorts nyligen, tex nya regionala miljöhälsorapporten
  • Nya behov av övervakning och utvecklingspotential
  • Gemensam diskussion om fortsatt samverkan/kunskapsutbyte

TID: 9-12 (tiden kan komma att justeras när programmet spikas)

VAR:
via Skype (eller annan digital plattform om Länsstyrelsen upphandlar sådan innan hösten). Länk kommer skickas ut dagarna innan träffen.
KOSTNAD:
Träffen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt