Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 maj 2021 klocka 08.00 - 09.30

Barns och ungas delaktighet och inflytande

Ungdomar på trappa

Landshövding Anneli Hulthén och Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett frukostseminarium på temat ”Behövs ett klassperspektiv? Om barns och ungas delaktighet och inflytande”.

För hundra år sedan genomfördes vår tids största demokratiska reform i Sverige. För att uppmärksamma att demokratin i Sverige fyller hundra år och att vår demokrati är något som måste försvaras även idag bjuder Länsstyrelsen Skåne in till ett frukostseminarium där vi denna gång fokuserar på barns och ungas delaktighet och inflytande.

Barn och unga är morgondagens ledare och vikten av att redan i tidig ålder ge dem möjligheter att vara delaktiga och få inflytande i samhället kan inte nog betonas. Särskilt utifrån ett demokratiskt perspektiv – för vem ska annars försvara demokratin i framtiden?

Var med och lyssna och ställ frågor till Nicolas Lunabba och Anders Neergaard.

Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig på Helamalmö. Organisationen Helamalmö verkar för ett socialt hållbart samhälle med särskilt fokus på unga människor i utsatta områden.

Anders Neergaard är professor i sociologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är också en av redaktörerna för boken Ungdomars fritidsaktiviteter – Deltagande,möjligheter och konsekvenser som kom förra året.

VAR:
Frukostseminariet kommer att ske digitalt, en länk kommer att skickas ut till alla anmälda i god tid före start.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt