12 maj 2021 klocka 10.00 - 12.00

Kompetensplattform för mänskliga rättigheter

Folksamling

Välkommen till en träff i kompetensplattformen för mänskliga rättigheter i Skåne med fokus på att mäta och följa segregation.

Träffen består av två delar, Del 1 - Statistik och analys
Delegationen mot segregation (DELMOS) berättar om nya verktyg för att mäta och följa segregation.

Del 2 – Exempel på mänskliga rättigheter i lokal styrning
Lunds kommun berättar om sitt arbete med att skapa en struktur för systematiskt arbete med mänskliga rättigheter, följt av en diskussion om vad som är på gång i kommunerna för att säkerställa mänskliga rättigheter i styrning.

Kompetensplattformen för mänskliga rättigheter är ett forum för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Skåne. Kompetensplattformen består av en arbetskommitté där Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Raoul Wallenberg Institutet och Länsstyrelsen Skåne ingår.

Syftet med kompetensplattformen är att möjliggöra möten för lärande, erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning mellan olika aktörer som jobbar med mänskliga rättigheter i Skåne. Kärnan i mötena är det rättighetsbaserade arbetssättet och på vilket sätt kunskap och kapacitet i att arbeta rättighetsbaserat kan förstärkas. Det är Skånes utmaningar som står i fokus för mötena.

Målgrupp: Kompetensplattformen riktar sig främst men inte uteslutande till strateger eller samordnare i kommuner och andra offentliga organisationer, som arbetar med uppdrag inom mänskliga rättigheter, social hållbarhet, Agenda 2030 eller annat. Både tjänstepersoner på strategisk nivå och de som arbetar i olika verksamheter är välkomna. Då träffen bland annat handlar om att mäta och följa segregation, så kan det även vara speciellt relevant för exempelvis utredare, analytiker, controllers eller statistikansvariga att delta.

Inbjudan och program Pdf, 220 kB.

VAR:
Träffen sker på Skype, en länk skickas ut till alla anmälda i god tid innan träffen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt