07 maj 2021 klocka 09.00 - 11.00

Tillsammans för ett hållbart Skåne!

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett webbinarium för att presentera förslaget till ett nytt åtgärdsprogram för miljö- och hållbarhetsarbetet i Skåne.

Var först med att ta del av förslaget till nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen!

Länsstyrelsen arbetar med ett förslag till nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030. Det ska ersätta nuvarande program, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Förslaget ska nu skickas ut på en bred remiss till berörda aktörer i länet.

Under denna förmiddag kommer vi att presentera förslaget till nytt åtgärdsprogram. Forskare från Lunds universitet kommer att medverka för att ge fördjupad kunskap inom viktiga åtgärdsområden i programmet. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet riktar sig till alla aktörer som vill bidra i det gemensamma arbetet med att nå miljömålen och en hållbar samhällsutveckling i Skåne.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå de nationella miljömålen. Samtidigt ska Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling på en regional och lokal nivå.

Välkommen!


Program

Kl 09.00. Välkomna och inledning - Ola Melin, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Skåne

Kl 09.10. Introduktion av förslag till nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030 - Tommy Persson och Susanne Dahlberg, miljöstrateger, Länsstyrelsen Skåne

Kl 09.20. Hållbara städer och samhällen

Ekosocial integration i kommunal planering - Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Presentation av förslag på åtgärder för hållbara städer och samhällen

Kl 09.40. Hållbar mark- och vattenanvändning

Vattenresurshushållning - regional vattenförsörjning för att säkra vattentillgången i ett långsiktigt perspektiv - Kenneth M Persson, professor vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds universitet

Presentation av förslag på åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning

Kl 10.00. Paus

Kl 10.10. Hållbar livsmedelsförsörjning

Markhälsa bra för livsmedelsproduktion och klimatanpassning - Katarina Hedlund, professor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet

Presentation av förslag på åtgärder för hållbar livsmedelsförsörjning

Kl 10.30. Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar livsstil och cirkulär ekonomi - Oksana Mont, professor vid Internationella miljöinstitutet (IIIEE), Lunds universitet

Presentation av förslag på åtgärder för hållbar konsumtion och produktion

Kl 10.50. Vad är näst steg i arbetet med åtgärdsprogrammet?

Tommy Persson och Susanne Dahlberg, miljöstrateger, Länsstyrelsen Skåne.

Kl 10.55. Avslutning

Jeanette Schlaucher, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne

Kl 11.00. Slut


Frågor: Kontakta Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne, tommy.persson@lansstyrelsen.se


VAR:
Digitalt webbinarium via Youtube. Länk till sändningen skickas ut dagen innan till anmälda deltagare
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt