15 sep dec klocka 09.00 - 15.00

Enskild rådgivning i höst - Mångfald och jordhälsa på hästgården

Fältkant åkerlandskap

Rådgivningen riktar sig till dig som har eller sköter mark där hästar vistas och som vill gynna mångfald, pollinering samt nå en större motståndskraft mot torka och intensiv nederbörd.

Arbetet med jord- och beteshälsa syftar också till att minska ogräsförekomst samt att minska parasittrycket.
Vi går igenom principerna för jord- och beteshälsa och hur man kan använda dessa för den enskilda gården. Principerna kan även användas som ett verktyg för att nå målen om minskad övergödning. Vi tittar på betesplanering och hur vi kan arbeta med detta verktyg. De föreslagna åtgärderna bygger på vad som är lämpligt och möjligt på den enskilda gården. Inför besöket tas underlag kring jordarter, markanvändning och genomförda växtinventeringar fram.

Frågor:

My Rask, 0722-17 27 88, my.rask@lansstyrelsen.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

Foto: Most Photos

VAR:
På din gård - enskild rådgivning
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2021

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt