25 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

Webbinarium om stöd till föräldrar som har barn med kognitiva funktionsnedsättningar

Barn med paraply

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen till ett webbinarium om föräldraskapsstöd riktat till föräldrar med barn som har kognitiv funktionsnedsättning.

Dagen bjuder bland annat på aktuell forskning samt exempel på kommunalt stöd och stödstrukturer. Du kommer att få lyssna på en representant från Attention, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Uppsala universitet.

Att vara förälder till ett barn som har en kognitiv funktionsnedsättning innebär ofta olika utmaningar och många möts av hinder i sitt föräldraskap. Det kan bland annat handla om fördomar, otillgängliga miljöer och brist på stöd.

Föräldrar som har barn med kognitiva funktionsnedsättningar upplever ofta stress bland annat på grund av många myndighetskontakter, att ekonomin påverkas. En stor majoritet av dessa föräldrar oroar sig för hur deras barns liv kommer att bli. Om föräldrar saknar tillräckligt stöd kan det få konsekvenser för barns hälsa och utveckling.

I den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd från 2018 står det att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att det är viktigt att det finns ett relevant och tillgängligt stöd som verkligen möter det behov som föräldrar har. Strategin betonar också att samverkan är otroligt viktigt.

Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och andra yrkesverksamma som arbetar med föräldraskapsstöd och/eller arbetar med föräldrar som har barn med kognitiv funktionsnedsättning.

Syfte: Att presentera aktuell kunskap och praktiska exempel på stödjande insatser samt information om det stöd som kommunerna ger.

08.45 Inloggning

09.00 Inledning Karolin Johansson och Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne

09.15 Kunskap om NPF är den bästa förebyggande åtgärden! Jenny Kindgren, verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd och Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Riksförbundet Attention.

09.55 PAUS

10.05 Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Mona Pihl, Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning på Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Katarina Dexe, koordinator i Hörby Kommun.

10.55 PAUS

11.05 Beteendeproblem och ADHD hos barn: Vad vet vi om samspelet mellan föräldraförmågor och barnets inneboende egenskaper? Matilda Frick, Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

11.55 Summering

12.00 Slut

VAR:
Digitalt möte via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt