15 apr 2021 klocka 09.00 - 10.30

En socialt hållbar bostadsförsörjning

höghus

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne bjuder inom ramen för Skånskt bostadsnätverk in till ett samtal med utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning.

I maj 2020 gav regeringen en utredare i uppdrag att titta på två viktiga delar i den sociala bostadspolitiken: uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står långt ifrån bostadsmarknaden. Målet är en socialt hållbar bostadsförsörjning där alla människor har ett tryggt boende som passar de egna behoven.

Utredningen är intresserad av att få ta del av erfarenheter från arbetet med bostadsförsörjningen i Skåne. Samtalet inleds med att utredningen berättar om sitt uppdrag. Sedan följer en presentation från länsstyrelsen om bostadsmarknadsläget. Därefter kommer det att bli ett samtal mellan utredningen och alla deltagare med inriktning på erfarenheter från bostadsförsörjningsarbetet i Skånes kommuner. Det finns också möjlighet att reflektera och ställa frågor till utredningen.

Målgrupp är tjänstepersoner i kommunerna i Skåne som arbetar med bostadsförsörjning, antingen strategiskt genom exempelvis riktlinjer för bostadsförsörjningen eller särskilt med att säkerställa boende för anvisade nyanlända eller motverka hemlöshet.

Även andra skånska aktörer som arbetar med bostadsfrågor ingår i målgruppen.

Läs mer om utredningen. Länk till annan webbplats.

VAR:
Mötet sker digitalt via Skype. En länk skickas ut till alla anmälda i god tid före start.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt