12- 13 apr 2021 klocka 09.00 - 16.00

Samhällsorientering för en hållbar integration

Demokrati – Delaktighet – Digitalisering

Illustration av olika människor

Välkommen till en nationell konferens om professionaliserad samhällsorientering – ett samarrangemang mellan länsstyrelserna och MILSA.

Samhällsorientering som också omfattar hälsokommunikation påskyndar etableringstakten på arbetsmarknaden och stärker demokratin. MILSA utbildningsplattform är resultatet av en unik utvecklingsprocess där forskning och praktik samarbetat över kommun- och regiongränser för att skapa förutsättningar för nationell likvärdighet och kvalitet. En majoritet av Sveriges kommuner och alla länsstyrelser har medverkat i arbetet.

Det här är en konferens för dig som vill hålla dig uppdaterad om samhällsorienteringens utveckling. Konferensen presenterar också senaste kunskapsläget om den modell som tagits fram i ett brett samarbete mellan forskning och praktik för att professionalisera och stärka samhällsorienteringen i hela landet. En modell som även innehåller hälsoaspekter, kontakter med lokalsamhället och föreningsliv samt en dialog om möjligheter, värderingar, rättigheter och skyldigheter i Sverige.

På konferensen lanseras det metodmaterial som utarbetats inom MILSA i form av en lärobok, en handbok, filmer och ett studiecirkelmaterial. Vi presenterar också intressanta resultat från nya utvärderingar av MILSA utbildningsplattform och reflekterar över samhällsorienteringens betydelse och framtid. Du möter samhällskommunikatörer, verksamheter inom SO, länsstyrelserna, representant från medverkande universitet och samverkansparter.

Konferensen erbjuder även ett antal spännande seminarier! Du kan fördjupa dina kunskaper inom till exempel digitalt lärande, psykisk hälsa, föräldraskap, metodbanken, kriskommunikation/digital omställning, och exempel från verksamheter på 100 timmar SO.

På programmet finns också inbjudna gäster som bidrar med intressanta perspektiv. Du kommer bland annat få lyssna till Dr Santino Severoni, WHO Europas särskilda rådgivare inom migration och hälsa, Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR och Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet.

Samhällsorienteringen är en viktig pusselbit för att stärka och utveckla demokratin. Därför gläder vi oss åt att kunna välkomna riksdagens talman, Andreas Norlén, som konferensens första talare. Övriga inledningstalare är Karin Strandås, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och Johan Blom, länsråd i Dalarnas län. Konferensen öppnas av Anneli Hultén, landshövding i Skåne.

Program Pdf, 289.8 kB.

OBS! Tid för konferensen är 13.00 - 16.00 den 12 april och 09.00 - 16.00 den 13 april.

Välkommen till årets nationella konferens om samhällsorientering som genomförs gemensamt av länsstyrelserna och MILSA!

Måndag 12 april kl 13:00 – 16:00

13:00 Välkommen!

Anneli Hulthén, Landshövding i Skåne

13:20 Inledning

Samhällsorienteringens betydelse för en levande demokrati, Andreas Norlén, Riksdagens talman

Integration och delaktighet - en förutsättning för demokrati, Elin Olsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

14:05 PAUS

14:15 Samhällsorientering – ett verktyg för delaktighet och hälsa

Panelsamtal med

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR

Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet

Ziad Jomaa, enhetschef Samhälls- och hälsokommunikation, Länsstyrelsen Skåne

Hiba Qatanani, samhällskommunikatör i Uppsala.

Samtalet inleds och modereras av Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig Partnerskap Skåne och projektledare MILSA utbildningsplattform.

15:00 PAUS

15:10 Samhällsorientering ur ett människorättsperspektiv

Elena Namli, professor i etik vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet.
När vi arbetar med integrationsprojekt såsom Samhällsorienteringen är målet att stärka demokrati och möjliggöra för alla människor att vara aktiva medborgare. Hur bidrar ett människorättsperspektiv till detta? Vilka tolkningar av mänskliga rättigheter riskerar att försvaga demokrati snarare än stärka den?

16:00 Dagen avslutas - välkommen tillbaka imorgon kl 09:00

Tisdag 13 april kl 09:00 – 16:00

09:00 Välkommen och inledning

Länsstyrelsernas samlade bild av Samhällsorienteringen och av MILSA som möjliggörare för nationell likvärdighet och kvalitet. Johan Blom, länsråd, Länsstyrelsen i Värmlands län

09.15 Culture sensitive Civic and Health Communication in the migrants´ mother tongue – a promising tool of COVID-19 Infodemic Response in Sweden, ensured by MILSA national network (simultantolkas till svenska), Anette Agardh, Professor of Global health, Lund University och Ziad Jomaa, Director Civic and Health Communication in Skåne

09:30 The urgency of knowledge, practical tools and collaboration in producing sustainable solutions to present day challenges (simultantolkas till svenska)
Dr Santino Severoni, Director, Health and Migration Program (PHM), Office of the Deputy Director-General World Health Organization

Samtalsfilmen ”Efter Flykten” visas

Presentation av eftermiddagens valbara seminarier

10:30 PAUS

10:40 MILSA utbildningsplattform - utvärderingar och analyser

Pia Svensson, doktorand i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet

Rajia Addo Faddaoui, managementkonsult Ramboll Sverige

Josefin Wångdahl, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin, Uppsala universitet

Caroline Tomsfelt, utredare, Länsstyrelsen Skåne

11:35 Länsstyrelsernas information om samhällsorienteringens nuläge och framtid

Länsstyrelsernas arbetsgrupp samhällsorientering, Torgny Ängquist

Material för samhällsorientering och metodmaterial SO2020, Emma Johansson Thoong, Länsstyrelsen Västra Götaland

Lansering MILSA metodmaterial – redo att implementeras, Klara Steinvall, Länsstyrelsen Skåne

12:15 LUNCH

13:00 Samhällsorientering för en hållbar integration – författarna presenterar ny litteratur från MILSA

Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap, Örebro universitet

Mikael Stigendal, professor i sociologi, Malmö universitet

14:00 PAUS

14:10 Valbara seminarier (30 min)

1. Digitalt lärande – praktiska metoder och tips
Patricia Diaz, pedagogisk utvecklare och doktorand, Kungliga Tekniska Högskolan

2. MILSA föräldraskapsstöd ­– exempel från Uppsala kommun
Hiba Qatanani, samhällskommunikatör, Uppsala kommun
Anneli Sallin, bitr. rektor för vuxenutbildningen, Uppsala kommun
Moderator: Kerstin Selén, Sensus Riksförbund

3. Hur kommunicerar vi information i en samhällskris? Covid-19 och kultursensitiv kommunikation
Anette Agardh
, professor global hälsa, Lunds universitet
Ziad Jomaa, enhetschef Samhälls- och hälsokommunikation, Länsstyrelsen Skåne
Christina Andersson, Riskkommunikatör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Karina Godoy, utredare och folkhälsovetare, Folkhälsomyndigheten
Moderator: Najoua Maniar, samhällskommunikatör Borås kommun

4. Metodbank för MILSA och SO2020 tillgängligt via informationsverige.se
Emma Johansson Thoong, Länsstyrelsen Västra Götaland
Klara Steinvall, MILSA, Länsstyrelsen Skåne
Moderator: Sondos Sandgren, samhällskommunikatör, Luleå kommun

5. Samverkan SO och civilsamhället - synergier och potential
Henrik Nilsson, processledare, Nätverket Idéburen sektor Skåne
Libertad Ruiz Costa, processledare och Case Manager, Rädda Barnen
Sofia Gerdes, projektledare RådRum, Individuell Människohjälp
Moderator: Islam Rezeq, samhällskommunikatör, Länsstyrelsen Skåne

14:40 PAUS

14:50 Valbara seminarier (30 min)

6. MILSA fördjupningsprogram om psykisk hälsa och välbefinnande – hur fungerar det i praktiken?
Ziad Jomaa, enhetschef Samhälls- och hälsokommunikation, Länsstyrelsen Skåne
Minka Huskic, utvecklingssamordnare, Malmö Stad
Banan Khatab, rådgivare IM, RådRum
Moderator: Najoua Maniar, samhällskommunikatör, Borås kommun

7. Minst 100 timmar SO – så här utökade vi
Margueritte Salem, Sollefteå kommun – Samordnad samhällsorientering i Västernorrland (SOSOV)
Mohamad Farhat, Ronneby kommun - Blekinge Integration och Utbildningscenter
Moderator: Torgny Ängquist, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Skåne

8. Women making HERstory
Parvin Ardalan
, projektchef, berättar i ett samtal med Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne om en medskapande historiebeskrivning där migrantkvinnors röst i Malmö lyftes fram.
Moderator: Ali Alabdallah, samhällskommunikatör, Länsstyrelsen Skåne

9. Inget att vänta på – samhällsinformation för asylsökande
Här presenteras två exempel från verksamheter som satsat på samhällsinformation för asylsökande.
Ewa Jonsson, Länsstyrelsen i Kronoberg
Lena Andersson, Ludvika kommun
Mats Brandström, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Skåne
Moderator: Fadil Radi, samhällskommunikatör, Länsstyrelsen Skåne

10. Lärdomar från MILSA utbildningsplattform - att stärka kommunikatörerna genom utbildning
Jonas Alwall
, universitetslektor i internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet
Pia Svensson, doktorand i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet
Josefin Wångdahl, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
Socialmedicin, Uppsala universitet
Moderator: Khilod al-Gebori, samhällskommunikatör, Länsstyrelsen Skåne

16:00 Konferensen summeras och avslutas

VAR:
Konferensen är digital och genomförs via Zoom
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt